Trafikulykker

Frikendt for at blænde med laser-lys

FJERRITSLEV:- Når du en anden gang skal ud at køre efter mørkets frembrud, så lad den slags legetøj blive hjemme, lød det fra dommeren i en domsmandsret i Brønderslev til en 19-årig mand fra Fjerritslev. Den unge mand var tiltalt for overtrædelse af færdselslovens paragraf 3 ved ikke at have udvist fornøden agtpågivenhed og hensynsfuldhed i trafikken. Og hvad værre var straffelovens paragraf 252, der omhandler, at den der ved grov kådhed eller anden hensynløs måde bringer andres liv og førlighed i fare, kan straffes med fængsel indtil otte år. I retten blev det oplyst, at den unge mand i december sidste år have blændet modtrafikanter på Aggersundvej syd for Fjerritslev med en såkaldt laser pointer. Tiltalte sad på passagersædet i en bil ført af hans kammerat, da de skulle til Fjerritslev efter pizza. Tiltalte havde taget laser pointeren med for sjov skyld. Undervejs sad han og lyste omkring på færdselstavler og andet. Han forklarede, at lyset også havde ramt nummerpladen på en modkørende bil. Men han fastholdt, at han ikke havde haft lysstrålen i øjenhøjde på modkørende trafikanter. Denne forklaring blev modsagt af vidneforklaringen fra en af de modkørende trafikanter, nemlig en politiassistent på patrulje. Han forklarede, at han havde set den grønne lysstråle ramme den forankørende bil i øjenhøjde og sekunder efter fik han selv lysstrålen i øjnene, så han blev blændet et kort øjeblik. Domsmandsretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselsloven og idømte en bøde på 500 kroner for denne forseelse. Men retten fandt det ikke bevist, at tiltalte bevidst skulle have blændet de modkørende og derved skulle have bragt andres liv og førlighed i fare. Det punkt frifandt retten den unge mand for. Tiltalte accepterede bøden på de 500 kroner og på grund af frifindelsen i straffelovstiltalen skal staten betale sagsomkostningerne. En laser pointer er en håndholdt pegepind. Den kan række op til 2000 meter og bruges bl.a. til undervisningsbrug og som pegepind på stjernehimlen. nca