Lokalpolitik

Friluftspolitik ud i offentlig høring

SINDAL:Fra den 20. december og to måneder frem lægges forslaget til en natur- og friluftspolitik for Sindal Kommune ud i offentlig høring. På forhånd har forslaget fået mange positive ord med på vejen, og ved kommunalbestyrelsesmødet sagde udvalgsformand Poul Dige Pedersen (V), at forvaltningen på et tidspunkt var så heldig at have en skovmand ansat. Det har givet inspiration til forslaget. - I fremtiden vil vi helst have løvtræer i stedet, når vi skal have fjenet nogle grantræer i vore skove. Der bliver større tilgængelighed med vandrestier og ruter, og flere muligheder for at parkere. Samtidig fortæller vi mere om området, sagde han. Mens natur- og friluftspolitikken skal ud i offentlig høring har flere lokalplaner netop været igennem denne fase. Der var ingen indsigelser imod, at en eksisterende virksomhed i Sønderskov får lov til at udvide, og at EC Møbler i Hørmested får en dispensation fra en gældende lokalplan til at lave en mindre udvidelse af møbelforretningen. Planen for dyrepark med mere ved Oremosevej omtales andetsteds under Sindal. Der var en enkelt indsigelse til lokalplanen ved hjørnet af Nørregade/Baggesvognsvej, hvilket betyder, at planen først kan vedtages på kommunalbestyrelsens januarmøde, men politikerrne har sagt ja til, at Værestedet for sinds-lidende kan flytte inden lokalplanen er på plads, idet Arbejdstilsynet kun har givet dispensation til, at Værestedet kan blive i de nuværende lokaler indtil nytårsskiftet 2004/2005. Lokalplanen for jordbrugsparceller var også på dagsordenen, men da der i sidste øjeblik kom en indsigelse, så kan den endelige behandling ske på januarmødet.