Friluftsrådet bremser penge til miljøministerens naturparker

Århus, fredag /ritzau/ Friluftsrådet valgte fredag overraskende at tilbageholde sit økonomiske bidrag på 20 millioner kroner til etablering af danske nationalparker i utilfredshed med miljøminister Hans Chr. Schmidt (V). Den grønne paraplyorganisation Friluftsrådet er bl.a. dybt forundret over, at miljøministeren efter lokal modstand for nylig opgav at udpege en oplagt kandidat som Skjern Å som mulig nationalpark uden at tale med Friluftsrådet om det. Rådet er i det hele taget utilfreds med det samarbejde med ministeren, der blev lagt op til, da de to parter i februar indgik aftalen om, at Friluftsrådet ville lægge yderligere 20 mio. kr. oven i den statslige bevilling på 20 mio. kr. til kommende danske nationalparker. - Vi er vrede over, at miljøministeren dengang udtalte, at uden vores 20 mio. kr. ville han kun have haft penge til at lave to-tre pilotprojekter forud for kommende nationalparker. Men at han med Friluftsrådets penge nu satsede på at lave fem-seks pilotprojekter. Han har siden ganske rigtigt udpeget fem pilotprojekter, men ikke et eneste af dem hører til de i alt 11 naturområder, som vi foreslog ministeren at se på. Derfor føler vi, at vi åbenbart kun er med til at betale for musikken, men ingen indflydelse har på melodierne, siger Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, til Ritzau. Miljøminister Hans Chr. Schmidt har foreløbig udpeget Mols Bjerge, Møn, Klithederne i Thy, Lille Vildmose samt Esrum Sø/Gribskov, men det er alle områder, som var i spil, inden Friluftsrådet kom på banen. Friluftsrådet gik netop ind i projektet for at få et så bredt grundlag som muligt for udpegningen af kommende nationalparker og for at øge antallet af pilotprojekter inden den endelige udpegning. - Vi havde en klar forventning om, at nogle af de projekter, som vi foreslog, kunne blive til pilotprojekter. Men fakta er, at det er miljøministeren - som i flere tilfælde og uden at orientere os først - der har udpeget eller afvist mulige naturområder. Det er ikke en måde at samarbejde på, siger Friluftsrådets formand, Lars Mortensen. Han er vred over, at ministeren ikke har reageret på et brev fra Friluftsrådet. Miljøminister Hans Chr. Schmidt forstår ikke kritikken. - Jeg synes, det er en dårlig idé af Friluftsrådet at melde ud, at det vil tilbageholde pengene. Det havde været bedre at tage et møde med mig, hvis der er nogle misforståelser, vi skal have snakket igennem. Jeg har nu spurgt i Skov- og Naturstyrelsen, som løbende har varetaget kontakten til Friluftsrådet, og de mener, at der har været et udmærket samarbejde, siger miljøministeren til Ritzau. Om den konkrete kritik i forbindelse med Skjern Å peger ministeren også på, at hans vurdering af, at Værnengene bør med i udpegningen, bygger på faglig anbefaling fra Skov- og Naturstyrelsen. - Det er ikke fordi, jeg ikke har lagt meget energi i at forsøge at skabe opbakning til projektet lokalt. Men når der er så meget modstand omkring Værnengene, og når Skov- og Naturstyrelsen samtidig vurderer, at Værnengene skal med i et eventuelt pilotprojekt derovre, så må jeg tage bestik af det. Jeg skal jo også kunne forsvare den naturmæssige kvalitet af de udpegede områder, siger Hans Chr. Schmidt. Han mener, at Friluftsrådet er for tidligt ude med sin kritik - inden at det står endeligt klart, hvilke naturområder der kommer med i buketten af udpegede naturområder. - De fem områder, der er på plads, rummer alle store naturmæssige værdier, og samtidig er både Vadehavet, Roskilde Fjord og et havområde ved Læsø jo fortsat i spil som mulige pilotprojekter, og jeg ser dem meget gerne med i flokken. Men jeg må samtidig sige, at Friluftsrådet har ikke med sine 20 mio. kr. købt sig ret til at få udpeget bestemte områder, hvis det ikke kan lade sig gøre lokalt, siger ministeren. Han håber fortsat at komme til forståelse med rådet. Men selv om Friluftsrådet fastholder sin beslutning om at tilbageholde pengene, vil det ikke få betydning for antallet af pilotprojekter, fastslår ministeren. - Så må vi tilpasse tingene til situationen. Det kan måske betyde, at nogle ting i de enkelte projekter må vente lidt med at blive realiseret. Men jeg vil ikke opgive nogle af projekterne af den grund. Men lad os nu se, om vi ikke kan snakke os til rette. Jeg er altid parat til at tage et møde med folk, siger ministeren. Ud over den kasserede Skjern Å står bl.a. også netop Roskilde Fjord, Læsø samt Søhøjlandet højt på listen over projekter, som Friluftsrådet gerne ser udpeget som pilotprojekter. /ritzau/