Brovst

Frimærkesamlere vil være sammen med møntsamlere

Filatelister vedtog fusion med stort flertal

BROVST:Brovst og Omegns Frimærkeklub har afholdt generalforsamling i Mølleparkcentret. Et spændende punkt på dagsordenen var et forslag om, at frimærkeklubben skulle fusionere med Han Herreds møntsamlerforening. Forslaget gav naturligvis anledning til en del debat, men blev dog vedtaget med stort flertal. En eventuel fusions videre forløb afventer generalforsamling i møntsamlerforeningen. Denne holdes torsdag 20. februar. Formanden Anders Bihlet kunne i øvrigt berette om et godt klubår, hvor der var gennemført nye initiativer. Blandt andet har klubben afholdt filateliforedrag, og klubben er begyndt mere aktivt at opkøbe frimærkesamlinger. Disse udstykkes derefter og sælges på klubbens egne auktioner. Sidstnævnte nye initiativ kunne også ses på klubbens regnskab, der viste et overskud på knap 2300 kr., et overskud, der hovedsagelig stammer fra auktionerne. Kasserer Lise Dahl var på valg og ønskede ikke genvalg. I stedet blev Bjørn Nørskov indvalgt i bestyrelsen. Den nye bestyrelse, der udover Bjørn Nørskov består af den hidtidige formand Anders Bihlet og Keld Simoni, konstituerer sig ikke, før situationen vedrørende eventuel fusion er afklaret.