Frisk blod på bibliotekets hylder

Intet er så vådt, at det ikke er godt for noget ...

SINDAL:Der er opstået et tomrum på Sindal Bibliotek, dog ikke ligefrem af eksistentiel karakter. Det drejer sig derimod om materialerne på de mange hylde-meter, som hist og her er lidt tyndt besat. Forklaringen skal naturligvis findes i den store vand- og fugtskade, der ramte biblioteket lige op til jul og lukkede for udlån helt ind i det nye år, og nu er biblioteket så gået i gang med den proces, der skal føre dem tilbage til tidligere tiders styrke. 4000 indkøb Biblioteksleder Jens Ivar Steffensen oplyser således, at de omkring 1300 bøger, der måtte dampe af og helt væk fra samlingen i kølvandet på skaden, har udløst en erstaning fra KommuneForsikring på 315.000 kroner incl. moms, som man så småt er gået i gang med at bruge af. - Når bøger bliver mere end to-tre år gamle, så er det svært at anskaffe sig dem igen. Men vi bestræber os naturligvis på at købe bøger hjem i de katagorier, hvor vi også har mistet en del, fortæller Jens Ivar Steffensen, som vurderer, at der går et lille års tid, før materiale-bestanden på hylderne når nogenlunde samme niveau, som før vandskaden. For oveni i de mere end 1000 indkøb fra forsikrings-summen, skal biblioteket også foretage de normale indkøb til børne- og voksenafdelingen, og det betyder, at der i år skal foretages op mod 4000 indkøb. - Vi har fået en fair behandling af forsikringsselskabet, en behandling, som man kunne forvente, men det er jo ikke ligefrem noget, vi spinder guld på. Der blev slået nogle tusinde kroner af på grund af bøgernes alder, påpeger bibliotekslederen, der dog delvist kan tilslutte sig, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. - Det har da givet os en mulighed for at forny bogbestanden, siger Jens Ivar Steffensen. Enkelte katagorier af læsestof har nærmest været ikke-eksisterende på grund af vandskaden - blandt andet bøger om sport og heste. Da kulturudvalget for nylig var på visit, blev det drøftet, om man skulle investere i en teknisk gardering, så man ikke risikere en gentagelse af december-skaden, hvor et rør lækkede, men der er endnu ikke truffet nogen beslutning.