Lokalpolitik

Frisk start på nyt årti

Årsskiftet betyder ikke bare, at vi nu skal skrive 2010 i stedet for 2009. Det markerer også indgangen til et helt nyt årti, som vi skal have mest muligt ud af her i Vendsyssel. Men det kræver, at de nye kommunalbestyrelser og erhvervslivet samarbejder om at løse de nye udfordringer, der venter forude her i Vendsyssel.

Først en status: 2009 bar præg af den internationale finanskrise med kæmpe fald i eksporten og bankkrak, som også har ramt Vendsyssel med krakket i Løkken Sparekasse. Det var uventet for os alle og har ramt en række sparere brutalt. Den økonomiske usikkerhed har også betydet fyringer og fald i handlen i Vendsyssel. Lad os håbe, det værste stormvejr nu er blæst over, for de nye udfordringer lurer lige om hjørnet. Lad mig blot nævne én af de mest centrale: Antallet af ældre medborgere i Vendsyssel stiger, mens antallet af medborgere i den arbejdsduelige alder falder og vil fortsætte med at dykke de næste 20 år. Det vil sætte de kommunale budgetter under pres i 2010 og fremover, som det også var tilfældet i 2009. Hvis vi skal bevare en høj grad af velfærd – og det ønsker vi alle – så skal der træffes markante beslutninger om ændringer i de kommunale budgetter, således at de til stadighed afspejler de store befolkningsændringer. Dette kræver politisk beslutsomhed og mod til at prioritere anderledes. Det handler konkret om, at vi blandt andet kan og skal gøre tingene bedre og billigere ved at udføre opgaverne på andre måder end nu i Vendsyssel. Det helt centrale budskab her er, at kommunen og virksomhederne skal samarbejde om de kommunale opgaver. Det sikrer nemlig de nordjyske borgere den bedst mulige service, kommunerne den mest effektive opgaveløsning og virksomhederne en mulighed for at skrive bestillinger ind i de halvtomme ordrebøger. Vi skal stoppe med hellige skyttegravskrige om, at den og den opgave ligger bedst i det offentlige. Erfaringerne andre steder i landet har vist, at opgaverne kan løses både bedre og billigere ved, at kommunerne og erhvervslivet arbejder sammen. Derfor vil jeg på vegne af virksomhederne i DI Vendsyssel gerne byde de nye kommunalbestyrelser velkommen og invitere til en åben dialog og et konstruktivt samarbejde om at få en frisk start på det nye årti. Vendsyssel skal have mest mulig vækst og velfærd ud 2010’erne.