Frisk travetur ved Nymølle

LUNKEN:Selv om turen blev arrangeret i kølvandet på det kraftige stormvejr, mødte der alligevel over 20 deltagere op til naturvejledernes travetur i det smukke landskab omkring Nymølle. Turen var arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen og Sund By i Brønderslev. Naturvejleder Christian Nørgaard, der sammen med naturvejlederne Jens B. Rasmussen og Kell Munk ledte turen, indledte med en kort fortælling om det specielle landskabs opståen under istiden. Derefter travede deltagerne turen i det kuperede terræn. Alle fik benmusklerne grundigt rørt, og med mellemrum gjorde naturvejlederne holdt, og fortalte om de naturfænomener man mødte på vejen. ed en passage af Nymøllebækken fortalte Jens B. Rasmussen om havørreder og bækørreder, der holder bunkebryllup på bækkens gydebanker. Også historien om den sidste huleboer i Vendsyssel blev fortalt. Hans navn var Søren Rynk, og han levede som huleboer i området lige efter århundredeskiftet. Søren Rynk fik besøg af Johan Skjoldborg, der betegnede ham som en lærd filosof. Og noget var der om det.Søren Rynk havde lært sig selv at tale både tysk og fransk, og var en særdeles belæst mand. Da bakkerne i området indeholder kvartssand af den rigtige kvalitet har der i 1600-tallet været en temmelig betydelig glasfremstilling på stedet. Der blev bl.a.leveret glas til det danske kongehus. Ved turens afslutning efter to en halv time, gav Hjerteforeningen en hårdt tiltrængt sodavand, og bestilte på stedet naturvejlederne til at lave en ny tur i området til foråret.