Sindal

Friske pust til bymidten fra arkitekter

Tre studerende kigger på Sindal by for at give indspark til fornyelser

SINDAL:Tre arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Århus skal give deres bud på, hvordan Sindal bymidte kan forskønnes og fornyes som led i en helhedsplan. - De har allerede været ude at kigge på området ved møllen, og har vist de første skitser, og det ser godt ud, siger planlægger Bettina Hedeby. Det er faktisk de arkitektstuderendes foreløbige arbejde, der har fået politikerne til at sætte turbo på planerne om at få lavet helhedsplanen for midtbyen, og i den forbindelse inddrage de studerende. Der er sat 30.000 kroner af til dækning af udgifterne i forbindelse af udarbejdelse af planen. - De får helt frie hænder, og det bliver spændende at se hvad de kommer med. Det er godt at kun' få ind-spark fra nogle, der kan se på tingene med lidt andre øjne. Det venter jeg mig meget af, udtaler kommunens planlægger. Foruden området ved Sindal Mølle vil de arkitektstuderende kigge på torve, pladser og andre byrum, herunder Nørretorv/Nørregade, området ved Gøgsigs Pakhus og ikke mindst ved Pakhustorvet/lyskrydset. Det sidste sted har tidligere formand for handelsstandsforeningen Søren Mose tfor kort tid siden kritiseret for at være en meget lidt indbydende indgang til hovedgaden. - Der skal de studerende kigge på, hvordan murene kan gøres mere imødekommende, siger Bettina Hedeby, som forventer et færdigt udspil fra dem omkring vinterferien i februar måned næste år. Dermed får politikerne nogle forslag at tage stilling til i stedet for, at de ifølge den oprindelige rammeplan først skal til at se på, hvordan opgaven med at lave en helplan kan gribes an.