Friskole bygger selv

Kommunen tilbyder Astrup Friskole at finde velegnet byggegrund

Astrup Friskole kan hverken købe eller midlertidigt leje sig ind, når Astrup Skole lukker til sommer. Den nuværende landsbyskoles bygninger på Hadsundvej 11 skal ene og alene bruges som specialskole for elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Selv om ønsket fra friskolen alene handler om at leje indskolingen i et år, så fraråder forvaltningen, at man forsøger at opdele bygning og skolegård. Den anbefaling følger økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune. Friskolen vil derfor bygge en ny skole - men i første omgang bo til leje i Astrup. Hvor det skal være, melder man ud en af de nærmeste dage. Næste skridt bliver at afklare, hvor der skal bygges, og hvilken type byggeri, man ønsker. - Teknisk vil vi hjælpe dem alt det, vi kan. Både med at finde et velegnet sted og med at få de fornødne byggetilladelser i orden, lover Mogens Jespersen (V), formand for børne- og familieudvalget. Astrup Friskole har uforpligtende tilsagn fra godt 40 børn. Nok til at etablere sig i en lejet skolebygning. - Friskoleforeningens regneark viser, at vi har brug for 50 elever, hvis vi selv skal finansiere en ny bygning, siger Svend Mørk-Jensen.