Friskole fik flaget til tops

BIRKELSE:Alle Vedsted Friskoles elever og deres lærere var samlet, da de mandag på festlig vis indledte skolens 110 års fødselsdag med at hejse flaget på skolen. Hele forsamlingen sang, og skoleleder Hanna Christensen stillede herefter spørgsmålet ”Hvem er skolen?” Hun besvarede det selv ved at sige, at det er os alle, som er her lige nu. Videre sagde hun, at når der er fødselsdag, så får man gaver, hvorefter hele flokken blev dirrigeret hen til gavlen på skolens gamle bygning. Hun afslørede et skilt, hvor der stod ”Vedsted Friskole. Hun oplyste, det var snittet af Poul Pedersen, som både er bedstefar til en elev og skolens konsulent. Træet til skiltet var fra en af skolens gamle nu fældede elmetræer. Alt i mens var en murer og skolens pedel i fuld sving med at opsætte et keramiktræ på forsamlingshusets gavl, og det er fremstillet af skolens elever. Bladene bærer elevernes navne, men bladene lå fortsat på et lang bord i forsamlingshuset parat til på et senere tidspunkt at blive sat op. Derefter blev eleverne klassevis budt ind i forsamlingshusets sal, der var mørklagt. Et langt bord var dækket med en stor kagemand fuld af lys og flag og fabrikeret af 9. og 10. klasses eleverne. Det stemningsfulde blev fremhævet af musik fra et hold elever, som spillede på fløjter. Den meget livlige forsamling blev lejret på gulvet under gaveoverrækkelsen, som blandt andet var et keramik-relief fra friskolens børnehaven. Derefter gik eleverne ombord i kagemanden.