Friskole giver husly til lokalhistorie

Visborg Sogns lokalhistorisk interesserede mødes igen efter nytår

Børnenes Friskole i Visborg er ramme om nutidig undervisning for 38 elever, men skolen giver også husly til ting og sager, der skuer tilbage til gamle dage. Det handler om arkivet for Lokalhistorisk Forening for Visborg Sogn, der har åbent den første onsdag i hver måned. Første gang 7. januar fra klokken 18.30-21.