Friskole har søgt leder - og hjælp

Flere ansøgere til stillingen som leder af Vrensted og Omgens Friskole.

Foreløbig er 34 børn skrevet ind til skolestart på Vrensted og Omegns Friskole, der efter planen skal afløse den kommunale folkeskole, der lukker ned efter sommerferien. Arkivfoto: Hans Ravn

Foreløbig er 34 børn skrevet ind til skolestart på Vrensted og Omegns Friskole, der efter planen skal afløse den kommunale folkeskole, der lukker ned efter sommerferien. Arkivfoto: Hans Ravn

Uden at ville oplyse det nøjagtige antal, konstaterer formanden for Vrensted og Omegns Friskole, at man har fået "nogle interessante emner" at vælge imellem, når det gælder besættelsen af posten som leder af friskolen. Fristen for at søge løb ud forleden. - Vi regner med at gennemføre samtalerne i begyndelsen af marts, oplyser formand Michael Mejlholm. Når skolelederen er ansat, fortsætter bestyrelse med ansættelse af lærerkræfter - formentlig to. Det skal ses i relation til det antal elever, der forventes at begynde på friskolen i Vrensted efter sommerferien; foreløbig er 34 elever skrevet op. - Vi ved, at der er børn i byen, hvor forældrene endnu ikke har besluttet sig for, hvor de skal gå, og vi vil selvfølgelig gerne højere op, medgiver Michael Mejlholm. Friskolebestyrelsen har netop bedt lokalområdets forældre om hjælp via friskolens hjemmeside - det er mange praktiske gøremål forbundet med at drive friskole, og med henvendelsen håber skolen at kunne få sat nogle af de gøremål i system. Det er naturligvis ikke forbigået bestyrelsens opmærksomhed, at den lokale daginstitution - Ane Maries Hus - er foreslået lukket i kommunens høringsmateriale. - Det er der en arbejdsgruppe, der kigger på. Vi vil nok lokalt arbejde hen imod, at forældrene skal kunne aflevere deres barn nogenlunde samme sted - fra 0 år til 7. klasse, siger Michael Mejlholm.