Friskole i bevægelse

Eleverne på Aabybro Friskole får sved på panden i den kommende uge, hvor de kastes ud i en række bevægelsesaktiviteter.

0.-8. klasse deltager i kampagnen ”Sæt skolen i bevægelse.” En kampagne, der har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens opfordring til, at børn og unge bør bevæge sig i minimum 60 minutter dagligt. Projektet indeholder en masse ideer til, hvordan man integrerer fysisk aktivitet med boglig undervisning. Skolen har sammen med idebanken modtaget bolde og andet materiale til aktiviteterne. Derudover har eleverne som en optakt til ugen været med til at lave yderlige forslag til mulige spil og lege, hvor man blander undervisning og bevægelse. Der er forslag om ”Antonius” med gangestykker eller spille mur med uregelmæssige engelske verber. Ideerne er talrige, og aktivitetsniveauet bliver stort. Eleverne skal føre regnskab med, hvor mange minutter klassen samlet er aktiv i løbet af ugen, og der er i kampagnen mulighed for at vinde et besøg af Chris McDonald, som er kendt fra tv for at lave påfund, der giver højere aktivitetsniveau for børn og voksne.