Friskole i Øster Hornum

7. KLASSE: Som borger i Øster Hornum må jeg nok engang se til, hvorledes politikere i Rebild Kommune fuldstændig er ude af trit med borgernes ønske, og ikke mindst deres egne udtalelser. Borgerne i Øster Hornum har tidligere kæmpet for og gjort det klart, at man ønsker at bevare 7. klassetrin og i øvrigt gerne ser en overbygning på skolen, hvilket både arealmæssigt og økonomisk vil kunne lade sig gøre. Ingen af vore politikere har imidlertid fundet det umagen værd at kommentere de efterhånden adskillige læserbreve, der har været i dagspressen. Ej heller de breve, som er sendt fra foreningslivet i Øster Hornum direkte til borgmesteren, har borgmesteren kunnet ¿finde tid¿ til at kommentere. Politikerne har tidligere tilkendegivet og nedfældet, at man ønsker udvikling i Øster Hornum, som er et af lokalcentrene i Rebild Kommune, men i praksis viser man fra politisk side noget andet. Det var derfor også glædeligt at høre, at der på borgermødet mandag 21. januar var borgere, der var i fuld gang med at lave det indledende arbejde til etablering af en friskole i Øster Hornum, hvis politikerne imod forventning alligevel gennemfører deres plan om fjernelse af 7. klassetrin på Øster Hornum Skole. Lokalerne var allerede fundet, og de første kontakter til omegnsbyerne er under planlægning. Etablering af en eventuel friskole i Øster Hornum vil så også betyde, at fokus på de gymnasiale uddannelser, som i dag er rettet mod Støvring Gymnasium, igen rettes mod Aalborg, som den var for år tilbage.