Friskole måske et alternativ i Hvam

Skolevæsen 4. september 2002 08:00

HVAM: Selv om de mange forældre til eleverne på Hvam Skole primært kæmper for at bevare det kommunale skoletilbud i lokalområdet, er der alligevel blevet nedsat to forskellige udvalg, som i de kommende uger skal arbejde med forskellige alternative løsninger. - Allerede efter det ekstraordinære byrådsmøde, hvor et flertal valgte at indstille lukningen af Hvam Skole, nedsatte vi forældre to arbejdsgrupper, fortæller en af initiativtagerne, Jarl Paulsen fra Hvam. - Den ene får til formål at finde frem til nye og flere spareforslag i løbet af den igangværende høringsfase. Den anden gruppe skal undersøge forskellige friskolemodeller, der såfremt politikerne fastholder beslutningen, kan blive løsningen for forældre og elever i Hvam og omegn. - Der er en kolossalt stor opbakning til kampen for bevaring af Hvam Skole, og jeg tror da, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at førsteprioriteten selvfølgelig går på, at vi kan få lov til at bevare et kommunalt skoletilbud, som vi p.t. har på vor velfungerende skole, erklærer Jarl Paulsen. Forskellige modeller Jarl Paulsen er dog godt klar over, at etableringen af en friskole kræver en del forundersøgelser og overvejelser. Blandt andet med hensyn til hvilke lokaler, der kan anvendes til formålet og til forældrenes indstilling til selv at skulle betale. - Vi har derfor kigget på forskellige friskolemodeller, blandt andet i Vejrumbro, hvor der under samme tag er etableret en SFO-ordning. På den måde kan man sige, at friskolepladsen er udgiftsneutral for forældrene, fordi den månedlige betaling ikke er større end den, man i forvejen betaler for en kommunal SFO-plads, fortæller Jarl Paulsen. Der er i øjeblikket 92 elever på Hvam Skole. Ifølge indstillingen fra byrådet vil disse elever ved en efterfølgende konkret vurdering blive fordelt på én eller flere af de fire øvrige folkeskoler i kommunen, som ligger i Gedsted, Aalestrup, Simested og Hvilsom. Høringsfasen vedrørende lukning af Hvam Skole pr. 1. august 2003 er indledt, så forældregrupperne i Hvam er godt klar over, at de arbejder under tidspres. - Derfor er det da også gruppe et, der kigger på spareforslag og budgetter, der i øjeblikket er mest fokus på. Der skal jo ligesom siges A, før vi kan begynde at overveje plan B, slutter Jarl Paulsen. Indsigelsesfristen er af Aalestrup Kommune fastsat til torsdag 24. oktober.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...