Friskolefolk i Nr. Kongerslev holder vejret

Positivt kulturudvalg anbefaler, at der holdes et temamøde om skolenbygningens fremtid

NR. KONGERSLEV: Gruppen bag den nye friskole i Nr. Kongerslev blev ikke klogere, efter kulturudvalget havde behandlet deres ansøgning om at overtage den gamle skole. Udvalget var positivt stemt, og det glæder friskolegruppen. - Det er op ad bakke, men nu har vi lidt medvind op ad bakke, siger Jens Ove Nielsen fra arbejdsgruppen, der skal sørge for lokaler til friskolen. Formanden for kulturudvalget Lars Peter Frisk (UP) fortæller, at udvalget har behandlet ansøgningen, og ikke afvist den, men henvist sagen til økonomiudvalget. Et enigt kulturudvalg har indstillet, at kommunalbestyrelsen skal holde et temamøde om sagen, og det forventer Lars Peter Frisk sker efter behandlingen i økonomiudvalget 16. december. På temamødet skal det drøftes, hvad skolen skal bruges til fremover. Der er en pasningsordning på skolen, som måske har brug for flere pladser. Men der er foreløbig ingen konkrete forslag til at bruge skolen til noget andet. - Vi er overbeviste om, at vi får lov til at købe skolen. Børnehaven kan sagtens være der alligevel, siger Jens Ove Nielsen. - 1. december var en mørk dag, men nu ser vi fremad. Der er nogle tidsfrister, der skal holdes, og når økonimiudvalget har holdt møde, tager vi fat igen. Det skal gå stærkt, men nu har vi selv initiativet, siger Jens Ove Nielsen.