Friskolen afskediger leder

Forældre fyrer leder efter længere tids problemer

HUNE: Forældre til børn i Hune Friskole og dens bestyrelse har fået nok. Skolelederen skal væk og arbejdsroen genoprettes, så skolen igen bliver attraktiv. På en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften besluttede de utilfredse forældre og bestyrelsesmedlemmer at afskedige den 36-årige Anette Lindegaard Kjær, der har været sygemeldt siden 18. januar. Siden hun tiltrådte for godt halvandet år siden, har skolen været præget af samarbejdsproblemer, lærerflugt, en afskedigelse i utide og børn, der er taget ud af skolen. Ud af 50 stemmeberettigede forældre og medlemmer af skolekredsen valgte 49 at følge bestyrelsens indstilling om afskedigelse, mens en enkelt var imod. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde 13. januar besluttede bestyrelsen at indlede en afskedigelsesproces. - Bestyrelsen har ikke længere tillid til, at Anette Lindegaard Kjær kan varetage sin position som skoleleder på Hune Friskole, siger bestyrelsesformand Arnfinn Rismoen. Han blev formand efter den hidtidige formand Niels Gade gik og meldte sit barn ud af skolen. Skolelederen og bestyrelsen har efterfølgende forsøgt at nå til enighed, men da det ikke lykkedes, valgte bestyrelsen at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med afskedigelsen som eneste punkt. - Blandt forældrene har der været en massiv modstand mod skolelederen - der har gentagne gange været flere og tilbagevendende problemstillinger imellem skolelederen og forældre, lærere og elever. Og bestyrelsen mener derfor, at skolen ikke har råd til yderligere tumult som følge af skolelederens "fejltrin". Det har allerede kostet skolen adskillige elevudmeldelser, hvoraf flere er sket på grund af skolelederen, og på sigt vil det være faretruende for skolens videre eksistens, siger Arnfinn Rismoen. Anette Lindegaard Kjær er vidende om beslutningen, men siger til NORDJYSKE: - Jeg har ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Det er bestyrelsens hensigt at få ansat en ny skoleleder hurtigst muligt. Men for at sikre, at der denne gang findes den rette, er bestyrelsen villig til at vente nogle måneder. Indtil bestyrelsen har fundet ud af, hvilken type leder der er brug for, er lærere og bestyrelse indstillet på at yde en ekstra indsats og nogle forældre har allerede givet tilsagn om, at de vil hjælpe til, hvis det bliver nødvendigt. - Nu handler det om at se fremad, der er i øjeblikket en yderst god og positiv stemning på skolen og som friskole har vi meget at byde på med en differentieret undervisning, lav klassekvotient og en anderledes indlæringsmetode, og det vil vi udnytte i fremtiden, siger Arnfinn Rismoen. -team

Forsiden