Friskolen lever

FREDERIKSHAVN:For et år siden slog Frederikshavn Friskole i Jyllandsgade dørene op for første gang, og den lever og har det godt. 15 børn har haft deres daglige gang på skolen, og når det nye skoleår begynder, starter tre-fire nye. Skoleleder Jesper Hegaard er lidt ked af, at han flere gange har hørt rygter i byen om, at skolen skulle være lukket. Han tror, det skyldes, at folk forveksler friskolen med a-klassen, der indtil for nylig holdt til i lokaler lige i nærheden. Der var i foråret megen debat om, at a-klasse skulle lukked. For at udelukke enhver misforståelse, har friskolen sendt en husstandsomdelt folder ud for at sende et signal, der siger: Vi er her stadig. Samtidig vil Jesper Hegaard gerne fortælle forældre, der overvejer, hvor deres børn skal gå i skole, hvad friskolen har at byde på. Skolen er tilsluttet Sammenslutningen af Frie Skoler, det der også kaldes lilleskoler. Og i Frederikshavn er det er en meget lille skole, hvilket ellers ikke nødvendigvis ligger i ordet. Klassetrinene fra børnehaveklasse til niende klasse er repræsenteret på skolen, og 15 børn kan naturligvis ikke være fordelt på ti klasser, så børnene undervises i grupper, hvor de mindste tre klassetrin er sammen. Det samme er de næste fire og de ældste tre. Undervisningsdifferentiering i yderste praksis, kalder Jesper Hegaard det og forklarer, at man nok arbejder med fælles emner, men hver elev får opgaver, der passer vedkommendes niveau. Sidder der en meget kvik elev, der kan klare mere end forventet så er det ikke så vigtigt, om det hedder tredie eller fjerde klasse. Man laver det man magter, og det samme gælder de lidt svagere elever. Og med så få elever har læreren mange flere minutter til det enkelte barn. I en lilleskole er det kreative og det praktiske i højsædet. - Det er jo ikke ensbetydende med, at man skal male det hele, siger Jesper Hegaard. Kreativitet kan være mange ting. - I folkeskolen er det skrevne og læste ord vægtet højest. I mange tilfælde er produktet en eller anden rapport eller en planche. Men der er mange andre sprog. Resultatet kunne lige så godt være et teaterstykke eller en dans. Jesper Hegaard, at alle børnene kender hinanden supergodt og leger på kryds og tværs.