Friskolen vil have mere plads

En ny lokalplan skal give friskolen mulighed for at udvide

EGENSE:Ekstra klasseværelser, bålhus, og naturlegeplads. Det er den forkortede udgave af Egense Friskoles lange ønskeliste for fremtiden. En fremtid som er rykket lidt nærmere efter teknik- og miljøudvalgets seneste møde. Da godkendte udvalget friskolens forslag til en lokalplansændring. Det er Rigmor Sams Jørgensen, som er leder af Egense Friskole, glad for at høre. Skolen har nemlig længe haft brug for mere plads. - Vi har et lokaleproblem. Hver gang vi bygger til, kommer der samtidig flere elever til skolen. Det er lidt et luksusproblem, men det skal løses, siger hun. Sportspladsen, hvor friskolens drømme skal gøres til virkelighed, er et område, som i dag er udlagt til idrætsplads. Det er her første del af den såkaldte vildmarkssti er anlagt. Vildmarksstien er et projekt, alle Egenses foreninger med friskolen i spidsen står bag. I dag er der en asfalteret skøjtebane, en lille kælkebakke og en bålplads på området, og pladsen er - og vil også i fremtiden være - åben for alle i byen, selvom den tilhører friskolen. Amtet vil have ny plan Arbejdet med vildmarksstien begyndte i sommeren 2003, men er blevet forsinket af, at man skulle søge penge til finansieringen, og senest har amtet sat en stopper for aktiviteterne. Kommunen var klar til at give en dispensation fra lokalplanen og lade friskolen bygge klasseværelser og bålhytte, svævebane, shelters og hvad der ellers hører til en rigtig vildmarkssti, men det ville Nordjyllands Amt ikke gå med til. Egense Friskole måtte derfor udarbejde et lokalplanstillæg. - Det blev skolen så nødt til at bruge penge på. Det er ærgerligt, men sådan er livet, siger Iver Kjærgaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget. Et løft for byen I den nye plan bliver områdets fremtidige anvendelse beskrevet som undervisningsformål, fritidsformål, boldbane og idrætsanlæg. Teknik- og miljøudvalget var ikke lang tid om at sige ja til planen. - Jeg synes, de skal have lov til at udfolde sig, og det var der ingen diskussion om ved mødet, siger Iver Kjærgaard og fortsætter: - Nu kan amtet og andre komme med deres indsigelser, men jeg kan ikke tro, at der er nogen, der har noget imod det. Efter byrådsmødet 2. februar går der otte uger, før udvalget kan tage stilling til eventuelle indsigelser, og så skal planen endeligt godkendes i byrådet. På friskolen krydser man fingre for, at Iver Kjærgaard får ret. - Det ville være et fantastisk løft for hele byen, hvis legepladsen bliver lavet, mener Rigmor Sams Jørgensen.