Friskolens underskud er langt mindre end budgetteret

Gregers Krabbe Friskolen har stor opbakning til blandt andet ”åben morgensang”. PRIVATFOTO

Gregers Krabbe Friskolen har stor opbakning til blandt andet ”åben morgensang”. PRIVATFOTO

AARESTRUP:Gregers Krabbe Friskolen har holdt sin første ordinære generalforsamling, som 40-50 medlemmer af skole- og forældrekredsen deltog i. Her fortalte formanden Anne Elmgreen om den travle periode fra den stiftende generalforsamling i august 2004 og til nu. Hun fremhævede den positive ånd, der prægede samarbejdet med Støvring Kommune om blandt andet overtagelse af bygninger. - Nok ikke mange friskoler kan starte på så god en bygnings- og inventarmæssig baggrund. At man ikke skulle ud og investere i bygninger og inventar kan bestemt også ses på regnskabet, sagde Anne Elmgreen og fremhævede også det store forældreengagement, som betyder, at man stadig deles om blandt andet rengøringen i det daglige. Skoleleder Per Svaneborg berettede om det høje aktivitetsniveau i det forløbne skoleår med førskoledag, indvielse/reception, første skoledag, sensommerfest med cykelsponsorløb, musicaluge, loppemarked, juleklippedag, Luciaaften med nissespil, skolefest, fastelavn og bankospil. Til alle arrangementer har der været utrolig god opbakning, og i det daglige mærker man også opbakningen fra sognet til den månedlige ”åben morgensang”, hvor man senest var omkring 75. Kasserer John Sørensen gennemgik regnskabet, som var langt bedre end budgetteret. Man havde forventet et underskud på 90.000 kr., men faktisk var der kun et beskedent underskud på 19.000 kr., fordi mange virksomheder har købt sponsorplads på skolens hjemmeside, og fordi støttegruppen har været meget aktiv. Hele den siddende bestyrelse var på valg, da det var den første ordinære generalforsamling. Efter kampvalg var der nyvalg til Børge Børgesen, Dorte Hansen, Hanne Kjæhr og Heidi Jensen, mens Anne Elmgreen, Kjeld Petersen og Bodil Iversen er gengangere fra den afgående bestyrelse. Til suppleanter valgtes Christina Jensen, Lykke Randers og Anette Haarup-Nørhave. Bestyrelsen har konstitueret sig med Anne Elmgreen som formand, næstformand blev Heidi Jensen, kasserer Børge Børgesen, sekretær Bodil Iversen og menige bestyrelsesmedlemmer Dorte Hansen, Kjeld Petersen og Hanne Kjæhr. Som en af de første opgaver, skal den nye bestyrelse videreføre traditionen med førskoledag og åbent hus allerede i den første weekend i maj.