Friskoler i Vester Hanherred

Skolevæsen 6. juni 2003 08:00

VESTER HAN HERRED: I kølvandet på enevældens afskaffelse og indførelsen af mere demokratiske tilstande med mere frihed til den enkelte, skete der rundt omkring en åndelig vækkelse, anført af Indre Mission og den grundtvigske bevægelse, der blandt andet førte til oprettelse af en lang række folkehøjskoler. Her kunne unge mennesker, fortrinsvis fra landet, der traditionelt havde en skolegang på syv år, få udvidet deres horisont på det åndelige, historiske og sociale område. Bannerfører i dannelsen af højskolerne var en ung mand fra Thisted, Kristen Kold, der blev født i1816, og som senere fik en læreruddannelse på seminariet i Snedsted. I 1848 flyttede han til Ranum. Når de unge mennesker kom hjem fra et vinterophold på højskolen, var de fulde af indtryk og ideer og havde lyst til at føre dem ud i livet. Det offentlige undervisningssystem var stift og præget af udenadslære og remser, der ikke gav mange muligheder for at udvikle ens egen personlighed. Denne fandt man på højskolerne, og da de unge mennesker fik børn, fik de lyst til at sende dem i en skole, der kunne give dem de samme muligheder. Det førte til dannelsen af en lang række grundtvigkoldske friskoler over hele landet. Den første på landet blev dannet i Dalby i 1852 med Kold som indpisker. Også i Vester Hanherred var der mange unge, der tog på højskole, og på længere sigt førte det til dannelsen af friskoler og senere frimenigheder. Det var især Galtrup Højskole på Mors, hvor en af Kolds gode venner Poulsen var forstander, unge her fra egnen søgte til. I 1867 blev Peter Rønne præst i Thorup, Klim og Vust, og med ham fik de nye tanker god grobund på egnen. Han arrangerede møder i Vust, hvor folk fra Thy og Mors med de samme meninger og tanker mødtes med vennerne fra Hanherred. Da et par unge mennesker fra Vust, der gik på Galtrup Højskole, i 1868 var hjemme på juleferie, fik de bud med til forstander Dahl for at få ham til at skaffe en friskolelærer, og på den måde kom Niels Gertsen fra Mors til Hanherred. Det førte i første omgang til dannelsen af Vust Friskole, der blev den første her på egnen. Vust Friskole Niels Gertsen var kun 20 år, da han begyndte som lærer på den nystiftede skole, og den første skoledag blev holdt i gårdejer Niels Thorhauges sovekammer. Den unge lærers ankomst var ventet med spænding. Han kom med dagvognen til Bjerget, og der hentede man næste dag hans ting, en grøn kuffert, en høvlebænk, og en bogreol. Der var 13 elever fra begyndelsen den 25. januar 1869. Fem af Niels Thorhauges, en fra Nørhave, to fra Margrethe Pedersen, to fra Graves Svanborg, en fra Kristen Nordentoft og to fra Søren Mikkelsen. Ifølge udtalelser fra hans første elever var den nye lærer og skolen en stor forandring i deres tilværelse. Han var en blændende fortæller og levendegjorde Danmarks spændende historie på en sådan måde, at man skulle tro, han havde kendt de personer han fortalte om. I 1871 skulle Niels Gertsen ind som soldat i en to års periode, og han blev som lærer afløst af Lars Peter Jensen, der kom fra Thy. Han blev afløst af fynboen Kristian Andersen. Skolen hos Niels Thorhauge ophørte 1875, og børnene kom i kommuneskolen hos Abel Poulsen, der stort set underviste efter Kolds principper. Men friskoletanken levede videre, og i 1881 ansatte friskolekredsen fynboen Hans Andersen som lærer. Undervisningen blev gennemført hos Lars Jacobsen i gamle Margrethes stue, senere i Kristen Agesens gamle stuehus. I 1885 blev Niels Thorhauges gård udstykket, men stuehuset blev stående, og her blev der drevet skole til 1890, da kredsen byggede sin egen skole på Vust Rimme. Hans Andersen blev afløst som lærer i 1894 af Georg Lindstrøm, og flere lærere fulgte. I 1924 blev skolen solgt på grund af den ikke særlig hensigtsmæssige placering i forhold til de børn, der gik der. Ved siden af møllehuset i Vust blev der bygget en ny skole. Den officielle indvielse blev foretaget af frimenighedspræst Søren Anker Møller. Vust Friskole stoppede i 1977. Klim Friskole Tanken om en friskole i Klim begyndte på samme tid som i Vust, og allerede i 1870 begyndte enkelte familier at holde skole hos forpagter Hansen i Søndergaard, med Christian Holm fra Kettrup som lærer. Der var dog kun fem børn, og de måtte tilbage til kommuneskolen. I 1872 antog man Niels Gertsen, der som nævnt tidligere var lærer ved Vust Friskole, til at undervise 20 børn i et lejet hus i den nordlige ende af byen. Det blev den egentlige start på Klim Friskole. I begyndelsen boede Niels Gertsen i det lille hus. Sin middagsmad spiste han hos et af kredsens medlemmer, Kristen Myrup. I 1873 byggede kredsen et større skolehus, hvor den nygifte lærer flyttede ind sammen med sin hustru Anne Marie, der stammede fra Vust Holme. Niels Gertsen mindede ikke så meget om en lærer, men et menneske der gerne ville dele det bedste, han vidste, med sine elever. Niels Gertsen virkede på skolen indtil 1902, hvor han trak sig tilbage til sit landbrug. Samme år blev der opført en ny skolebygning, og man antog Georg Lindstrøm fra Vust Friskole som ny lærer. Ved indvielsen talte frimenighedspræsten Søren Anker Møller og Niels Gertsen. Lindstørm havde en god sangstemme og havde ifølge sine gamle elever et lyst og venligt væsen. Han var født på Sjælland og forlod Klim Friskole i 1919 for at blev lærer på sin fødeø. Han døde 1943. P. Pinstrup Larsen virkede som lærer i to år, og fra 1922 blev Jens Rolighed lærer ved friskolen sammen med sin hustru Margrethe. Jens Rolighed var født i Vroue ved Skive 1893 og uddannet som lærer på Elbæk Lærerskole og Askov Højskole. Fra 1919-22 virkede han som lærer ved Tømmerby Friskole, men fra 1922 kom han altså til Klim. Her virkede han som lærer til 1958. Jens Rolighed var en ivrig lokalhistoriker og har skrevet utallige artikler til egnens aviser, især Fjerritslev Avis, Aalborg Stiftstidende og Thisted Amts Tidende, ligesom han har leveret artikler til adskillige historiske årbøger, især Thisted, Vendsyssel og Skive. Han har endvidere skrevet adskillige bøger, blandt andet Bogen om Hanherred i 1970 og Bolbjergbogen i 1966. Desuden har han skildret jyske digtere og deres hjemstavn, såsom Johan Skjoldborg og Jacob Knudsen. Jens Rolighed, der endvidere var en flittig og dygtig foredragsholder, døde 1974. Han og Margrethe blev afløst af lærerparret Niels og Else Jensen, der kom fra Bjørnstrup Friskole i Himmerland. Klim Friskole lever fortsat med et stort elevtal på 131. år som den eneste friskole i Hanherred.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...