Friskoler tilfredse med indskrivning

Der er udsigt til ret uændrede elevtal på skolerne næste år

Thorsted Friskole har fået plads til flere børn, efter at man i foråret kunne indvi en stor nybygning. Foreløbigt kan skolen se frem til at kunne byde velkommen til 12-13 nye børnehaveklassebørn i det kommende skoleår.Arkivfoto

Thorsted Friskole har fået plads til flere børn, efter at man i foråret kunne indvi en stor nybygning. Foreløbigt kan skolen se frem til at kunne byde velkommen til 12-13 nye børnehaveklassebørn i det kommende skoleår.Arkivfoto

De otte friskoler i Thisted Kommune har alle holdt informationsaftener og indskrivning til det kommende skoleår, og hovedparten er godt tilfredse med resultatet. Hos Thisted Friskole kan skoleleder Bodil Skoust melde om seks indskrevne børn til den kommende nye børnehaveklasse. - Det er meget passende. Vi vil helst ikke over otte-ti elever i hver klasse, og vi regner med, at der dukker et par stykker mere op, siger hun. Sydthy Friskole i Visby har fået tre tilmeldinger til næste skoleår. Skolen har syv elever i den nuværende børnehaveklasse, men skoleleder Helle Løvenherts Søndergård hæfter sig ved, at den årgang, der forlader skolen til sommer, også er lille. - Det samlede børnetal på skolen vil stort set være uændret næste skoleår, så det er fint, siger hun. Glade for syv nye børn På Sønderhå-Hørsted Friskole er der blevet skrevet syv børn op til næste skoleår. - Det er et fint tal, og det er vi rigtig glade for, siger skoleleder Lise Tølbøll. Hun fortsætter: - Vi skal ikke af med så mange elever til sommer, så elevtallet stiger faktisk. Skoleleder Solvej K. Thøgersen fra Hanstholm Friskole oplyser, at skolen foreløbigt har fire indmeldte elever til næste skoleår. - Vi håber ikke, at det bliver det endelige tal. Men da vi har løbende indskrivning har vi en formodning om, at der nok kunne komme et par stykker mere, siger hun. Vejlernes Naturfriskole i Øsløs har foreløbigt fået tilkendegivelser fra otte børn, der starter i børnehaveklasse til august. - Det ser ud til, at vi får de børn, der skal i skole i vores område, så vi er glade, siger skolesekretær Jane Bundgaard. Hun tilføjer, at der formodentlig dukker et par børn mere op, ud over de otte. På Klitmøller Friskole er der fem indskrevne børn til næste skoleår, og der kommer muligvis et barn mere til, oplyser skoleleder Steffen Alm. For Friskolen Thy i Thisted var det første gang, man holdt informationsmøde med indskrivning. - Der var ikke det store fremmøde den aften, for forældrene er vant til, at vi plejer at have løbende indskrivning. Så vi har faktisk ikke fået nogle navne på papir endnu, siger skoleleder Brian Immersen. Han tilføjer: - Men vi er ret sikre på, at vi får mindst fem børn i den nye børnehaveklasse, og måske bliver det otte i stedet. Hundborg Friskole har foreløbigt fire børn skrevet op til den nye børnehaveklasse. - Det er ok, siger Thor Kortegaard, konstitueret skoleleder. Skolen har typisk fire-seks elever i hver årgang, så med fire nye elever vil elevtallet være stabilt. Boddum-Ydby Friskole har indskrevet syv nye elever næste år, og får muligvis et par stykker mere, mens Thorsted Friskole foreløbigt regner med at byde velkommen til 12-13 nye elever.