Skolevæsen

Friskoletanker akkurat holdt i live

Initiativtagerne til en friskole i Visborg arbejder videre efter optimistisk møde med få deltagere

VISBORG:Der er fortsat liv i planerne om at etablere en friskole i Visborg, selv om det lige var ved at ebbe ud torsdag aften. Gruppen, der står bag friskole-initiativet havde indkaldt til møde for at få afklaret, hvor stor opbakningen er. Der kom 26, deriblandt den fem mand store arbejdsgruppe, aftenens foredragsholder og formanden for kommunens kulturudvalg Leif Nielsen. Det svarede omtrent til det antal stole, der var stillet frem i skolens musiklokale, men der var stillet to kasser sodavand og to kasser øl frem, for man håbede jo - smilede én af de fem, Hanne Holm - at der ville komme så mange, at man blev nødt til at flytte over i gymnastiksalen. Da klokken nærmede sig 19, og det viste sig, at der ikke kom så mange, at dét var nødvendigt, konstaterede en anden af de fem, Lone Bak Dalsgaard, at: - Med det her, så går det ikke. Efter mødet var tonen imidlertid anderledes og mere optimistisk. Lone Bak Dalsgaard siger nu, at gruppen går videre med planerne. Baggrunden for skiftet i toneleje er, siger Lone Bak Dalsgaard, dels at de fremmødte forældre var særdeles entusiatiske, dels at skolelederen fra friskolen i Norup, Niels Jørgen Sloth, leverede et medrivende foredrag og opfordrede gruppen til at arbejde videre. Det spillede også ind, siger Lone Bak Dalsgaard videre, at han mente, at Hadsund Kommune ville sælge skolen til friskolen for en rimelig pris. Initiativgruppen, der udover de nævnte består af Charlotte Kondrup, Lillian Torngaard og Troels Jensen, havde på forhånd regnet sig frem til, at det var nødvendigt med 70 til 80 elever, hvis skolebygningerne skulle købes. Det antal holder man for så vidt fast i af pædagogiske grunde, men man har noteret sig, at Niels Jørgen Sloth nævnte 28 som et realistisk elevantal at starte en friskole på, og at skoleinspektør Jens Ole Backhausen under en rundvisning på Visborg Skole havde fortalt, at man dér har været nede på 56 elever. Hvorom alting er, så vil initiativgruppen nu arbejde videre på at sikre skolen et grundlag. De fremmødte forældre fik en seddel at udfylde med antal børn og målet af interesse, der skal udarbejdes nyt informationsmateriale og man vil åbne for en diskussion om, hvilken slags friskole, der i givet fald skal etableres. Den diskussion er man ifølge Lone Bak Dalsgaard og Hanne Holm ikke begyndt på endnu. Initiativet er først og fremmest taget for at skabe et lille alternativ til, hvad Lone Bak Dalsgaard betegner som "tumulten inde i Hadsund, hvor taberne kun kan blive børnene". Byrådet i Hadsund Kommune har besluttet, at Visborg Skole skal lukkes, når der står en ny skole færdig i Hadsund. I den forbindelse sigter man fortsat mod starten af skoleåret 2004/2005.