EMNER

Frist til nytår

Kommunerne har frist indtil nytår med at indgå frivillige aftaler om sammenlægninger. Regeringen finder, at et minimum på 30.000 indbyggere vil være et godt sigtepunkt i bestræbelserne på at danne bæredygtige kommuner. Kommuner under 20.000 indbyggere, der ikke ønsker at indgå i en sammenlægning, har dog mulighed for at fortsætte som selvstændige, hvis de indgår et forpligtende samarbejde med en eller flere kommuner. Planen er, at reformen skal træde i kraft i 2007.