Fristedets leder fejres

Respekt, omsorg, nærvær og et godt grin er nøgleord for Helle Toftegård

Leder af Fristedet, Helle Toftegård (til højre i billedet), skal fejres ved åbent hus fredag 8. februar i Fristedet. Hun ses her sammen med Lise Vejby og køkkenleder Marianne Larsen, da et nyt køkken blev taget i brug i 2011.	 Arkivfoto: Henrik Louis <i>Henrik Louis</i>

Leder af Fristedet, Helle Toftegård (til højre i billedet), skal fejres ved åbent hus fredag 8. februar i Fristedet. Hun ses her sammen med Lise Vejby og køkkenleder Marianne Larsen, da et nyt køkken blev taget i brug i 2011. Arkivfoto: Henrik Louis Henrik Louis

BRØNDERSLEV:Leder af værestedet ”Fristedet” i Nørregade, Helle Toftegård, er fyldt 50 år. Og Kirkens Korshær fejrer den runde dag med reception og åbent hus fredag 8. februar.

Hel­le Tof­te­gård blev leder af Fristedet i 2009, og hun har siden formået at udbrede kendskabet til stedet. Hel­le Tof­te­gård har også det over­ord­ne­de an­svar for Kir­kens Kors­hærs gen­brugs­bu­tik­ker i Brøn­der­slev og Vrå.

For Helle Toftegård er re­spekt, om­sorg og nær­vær nøg­le­ord. Og så læg­ger hun stor vægt på, at Fri­ste­dets bru­ge­re kan være ano­ny­me, hvis de øns­ker det.

- Vo­res op­ga­ve er at være til ste­de - at være nær­væ­ren­de - og re­spek­te­re den enkelte uden for­dom­me, og uden at stil­le no­gen krav om, at de skal ænd­re de­res liv, fast­slår Hel­le Tof­te­gård.

Humor og et godt grin er for Helle også vigtigt i hverdagen.

- Vi skal grine lidt hver dag - det er vigtigt, at det hele ikke bliver for alvorligt, siger hun med eftertryk.

Fri­ste­det blev etab­le­ret af Kir­kens Kors­hær i går­den bag C.T. i Nør­re­gade, og her har det fortsat til huse. Må­let var den­gang som i dag at til­by­de et fri­rum til med­bor­ge­re, der hav­de brug for et so­cialt net­værk - fo­kus var blandt an­det ret­tet på en­som­me, psykisk syge og mis­bru­ge­re.

Fristedets brugere kan købe varm mad til billige penge, og derfor var der stor glæde, blandt brugere, frivillige, ansatte - og ikke mindst stedets leder - da de i 2011 kunne indvie et nyt køkken, som afløser for det, Levnedsmiddelkontrollen havde kasseret.

Helle Toftegård kom til stillingen i Brønderslev efter tre år som le­der af en SFO i Lend­um.

- Jeg havde ledt læn­ge for at fin­de den rig­ti­ge hyl­de. Og den har jeg fun­det her, sagde Helle dengang - og det mener hun fortsat.

- Her er hjæl­pen og nær­væ­ret i dag­lig­da­gen vig­tig. Jeg kan gøre en for­skel lige nu og her. Og jeg får re­spons på ar­bej­det om­gå­en­de. Det er en en­orm til­freds­stil­lel­se.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.