Frit fald på ældreområdet

Det er som kommunalpolitiker interessant, at følge debatten om stopurstyranniet på hjemmehjælpsområdet.

Ved sidste folketingsvalg gik Venstre til valg med et løfte om at styrke ældreområdet med yderligere en halv mia. kr. Regeringen har gjort som de lovede. Kommunerne har fået tilført midlerne, men det er ikke kommet de ældre til gode. Sammen med pengene var, en klar besked om, hvad de skulle bruges til – "Gør klar til en privatisering af området. Lav beregninger på, hvor lang tid de enkelte ydelser tager. Hvor lang tid tager det, at give støttestrømper på? Hvor lang tid tager det at hjælpe med toiletbesøg?" Osv. Osv. Hvad var meningen? Og hvad er konsekvenserne? For mig er det helt åbenlyst, at landets kommuner skulle tvinges til, at privatisere ældreområdet. Der har formentlig været mange kommuner, der har anset deres hjemmepleje for, at fungere godt og hensigtsmæssigt. Konsekvenserne er helt uoverskuelige. Regeringen har bygget systemet op sådan, at jo flere der anvender private firmaer, des højere bliver den timepris, kommunen skal betale for ydelsen. Frit valg på ældreområdet, er at betragte som ét stort bluffnummer, hvor man under dække af ønsket om, at give den enkelte større frihed, anvender skattekroner, (der oprindelig var tiltænkt fællesskabet),- til at finansiere private virksomheder. Regeringen har fastsat en kunstig høj markedspris, som fremkommer ved procentvis, at tage en del af den kommunale administrations anvendte ressourcer. Vi har hørt om kommuner, der som følge af regeringens tvangsprivatisering, har fået prisstigninger på 16-18 pct. - sammenlignet med de priser, der tidligere var aftalt med private udbyder. (Ad frivillighedens vej.) Dette faktum indikerer, at regeringen har brugt borgernes fælleskasse til deres idealistiske korstog. De tager pengene af fælleskassen og lægger dem over i private aktørers lommer. Byrådet i Hals Kommune har skrevet til socialministeren i et forsøg på, at skaffe lige konkurrencevilkår på området. Sagen er den, at kommunerne ikke som de private, kan tilbyde tilkøbsydelser til de ældre f.eks. ekstra rengøring, hvilket vi finder urimeligt. Det har ikke været muligt, at opnå forståelse for problemet og Socialministeren har afvist sagen. Regeringen kalder det frit valg. Jeg kalder det frit fald. Socialdemokraterne vil sætte en anden dagsorden, der betyder, at vi skal have værdigheden og omsorgen tilbage i ældreplejen. Vi vil sikre bedre tid i ældreplejen og flytte pengene fra administration til omsorg.