Børnepasning

Frit valg af børnehave

LØKKEN-VRÅ:Kommunalbestyrelsen indfører nu frit valg af dagtilbud til børn på tværs af kommunegrænserne. Ordningen er resultatet af en lovændring, som træder i kraft 1. januar 2004 med det formål at gøre det nemmere for børnefamilier at tilrettelægge deres arbejds- og familieliv ved at give dem større valgmuligheder mht. pasningen af børnene. Ændringen betyder, at alle forældre får ret til at tilkendegive, hvilke dagtilbud de ønsker, og de får ret til at kunne tage et tilskud med til brug af dagtilbud i andre kommuner. Kommunalbestyrelsen godkendte frit valg-ordningen på sit seneste møde, og bestemte i den forbindelse, at forældre, der vælger et dagtilbud i en anden kommune, maksimalt kan opnå et tilskud, der svarer til udgiften i dagtilbud i Løkken-Vrå Kommune.