Frit valg en faldgrube

Forældre, der blev dømt til at betale erstatning, advarer andre mod at blive arbejdsgivere uden at kende reglerne

Arbejdspladser 25. september 2002 08:00

HADSUND: Ægteparret Hanne og Niels Thygesen fraråder stærkt andre forældre at benytte sig af muligheden for at tage en ung pige i huset som løsning på et børnepasningsproblem. Parret er netop i Landsretten i Aalborg blevet dømt til at betale en erstatning på 5000 kr. til en ung pige, der ved Kristelig Fagforenings mellemkomst havde krævet feriepenge efter fem måneders ansættelse hos parret. Kravet kom bag på Niels Thygesen, og det samme gjorde dommen. - Hun holdt ferie med fuld løn, mens hun var ansat hos os, så nu har hun altså fået dem to gange. Og jeg har da aldrig været ansat på en arbejdsplads, hvor man kunne få det, siger han. Dommen er ekstra overraskende, eftersom parret for et lille års tid siden ved byretten i Terndrup fik medhold, men Landsretten fandt, at det såkaldte ansættelsesbrev var så mangelfuldt, at det altså burde medføre erstatning. Det gør Niels Thygesen ekstra harm, fordi det er et kommunalt dokument. - Jeg troede, at når vi havde udfyldt det sammen med kommunens folk, så var alt i orden. Man forestiller sig jo ikke, at man skal udfylde en seddel mere, når kommunens folk er gået, siger Niels Thygesen. Kun få problemer Det var ikke desto mindre, hvad han og andre forældre burde gøre i den situation, forklarer Lene Petersen, der er fuldmægtig i Hadsund Kommunes kultur- og familieafdeling. Hun har haft med "Frit valg"-ordningen at gøre, siden den blev indført for knap fire år siden. - Jeg siger altid til forældrene, at der er en række forhold, de skal sætte sig ind i, fordi de bliver arbejdsgivere for den unge pige, eller hvem de nu måtte ansætte til at passe deres børn. Derfor er det klogt at lave en egentlig ansættelseskontrakt, hvor man specificerer arbejdstid, hvornår der skal holdes ferie og så videre. Der er mange ting, der skal tages stilling til, og jeg oplever også jævnligt, at folk stiger af, når det går op for dem, hvor omfattende det er, siger hun. Lene Petersen understreger, at det omtalte "ansættelsesbrev", der har overskriften Aftale om privat børnepasning, aldeles ikke er et ansættelsesbrev, men blot en dokumentation over for kommunen. - Før kan vi ikke udbetale den kommunale støtte, forklarer hun. Lene Petersen oplyser i øvrigt, at det er første gang, kommunen har været ude for, at forældre, der har benyttet sig af "Frit valg"-ordningen, har fået den type problemer. - Der er vel en halv snes, der årligt benytter sig af tilbuddet, og jeg mener, det er to gange i tidens løb, der er opstået problemer, og da var det begge gange, fordi parterne ikke rigtig kunne sammen, siger hun. Lene Petersen henleder i øvrigt opmærksomheden på den informationsfolder, man udleverer sammen med ansøgningskemaer og lignende. Heraf fremgår det, at forældre får status af arbejdsgivere med de forpligtelser, det indebærer. I gyngen Folderen har Niels Thygesen læst, efter at sagen opstod, og han medgiver også, at han, efter at have læst den, ikke er i tvivl om, at han og hustruen burde have lavet en særskilt kontrakt. - Men kommunens folk kommer jo ud og udfylder papirerne, så jeg synes, vi handlede i god tro. Vi kender i øvrigt flere, der har gjort ligesom os og altså ikke skrevet nogen kontrakt. Vi antog, at papirerne fra kommunen var fyldestgørende, siger Niels Thygesen. Føler du, at kommunen har fået jer i gyngen? - Ja, det gør jeg nok. Jeg synes, det burde fremgå af aftalen, at man skal lave en kontrakt ved siden af. Det er ellers en fin ordning. Vi har haft tre unge piger i huset og var glade for dem - også den sidste. Jeg roste også ordningen, da jeg blev interviewet til Amtsavisen om det i sin tid. Det gør jeg nok ikke igen. Jeg kan i hvert fald ikke anbefale nogen at benytte den, med mindre de er arbejdsgivere i forvejen. Og det kan vel ikke være rimeligt med en ordning, som almindelige mennesker ikke kan benytte sig af, siger Niels Thygesen. Ifølge advokat Mogens Freinsilber, der førte sagen for den unge pige, er det meget muligt, at man fremover vil se flere af den type sager, fordi der ikke foreligger ret mange afgørelser på området. - Landsrettens kendelse har principiel karakter, så hvis forældre ikke er opmærksomme på deres rolle som arbejdsgivere, så løber de en stor risiko, mener han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...