Frit valg for ældre koster kroner

Udliciteringen kræver mere fleksibilitet end kommunen kan opfylde, mener SFer

AABYBRO:Udlicitering på ældreområdet koster Aabybro Kommune godt 600.000 kroner, mener Erik Ingerslev (SF), som kritiserer regeringens ordning med frit valg for ældre. Den betyder, at ældre selv kan vælge, om de vil have det offentlige eller et privat firma til at udføre rengøingsopgaverne i hjemmet eller den personlige pleje. Det koster ikke den ældre noget, og den private udbyder får samme pris for arbejdet, som det offentlige har regnet ud, at den offentlige service koster. - Problemet er bare, at kommunen skal stå klar med et beredskab fra dag ét, hvis den ældre pludselig vælger at skifte tilbage fra privat til offentlig service, siger Erik Ingerslev. Han henviser til årets 3. budgetopfølgning, der viser, at Biersted Storkøkken har tjent 370.000 kr. færre end budgetlagt på sin madordning til områdets pensionister, fordi flere af dem har valgt at få mad fra en privat leverandør. Ialt otte ældre har valgt at få udført rengøring af et privat firma, og en enkelt har fået hjælp til den personlige pleje fra et privat firma. - Vi har tidligere sagt, at det frie valg vil koste penge, og vi må nu give en tillægsbevilling på godt 600.000 kr. Og det skyldes ikke konkurrence på området, da prisen er den samme for den private og den offentlige service, der også har samme niveau, siger Erik Ingerslev. Borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) mener, at kommunen må tilpasse sig efterspørgslen. - Hvis du driver et privat firma, er du også nødt til at være fleksibel og tilpasse din medarbejderstab til efterspørgslen, siger han. Men det er ikke muligt i dette tilfælde, mener ErikIngerslev. - Kommunen kan jo ikke fyre medarbejdere, fordi en enkelt person vælger at få et privat firma til at stå for hjælpen til den personlige pleje, siger han