Sindal

Frit valg gælder også maden

SINDAL:Hvis der er interesserede leverandører, kan de ældre, som i dag får bragt mad ud, fra 1. oktober vælge en anden leverandør end den nuværende. Maden er sidste led i gennemførelsen af Frit Valgs-ordningen, som har medført, at brugerne af den kommunale hjemmehjælp fra 1. april har kunnet vælge en privat leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp. Socialudvalgsformand Nanna Andersen (V) oplyser, at man har kontrakt med den nuværende leverandør, Tolne Kro, resten af året. Kroen fortsætter i øvrigt leverancerne, selv om kroejer Palle Faurholt Jensen døde for nylig. På socialudvalgets møde forleden blev der endvidere uddelt 42.500 kroner af de såkaldte § 115-midler til frivilligt, socialt arbejde, og modtagerne får besked per brev en af de kommende dage.