Lokalpolitik

Frit valg mellem to onder varetægt: Isolation i arresten eller konventionsbrud, fordi der er mangel på institutionspladser

Børn og unge må sidde isoleret i arresthuse.

Børn og unge må sidde isoleret i arresthuse.

NORDJYLLAND:Hvad er værst? At lade børn og unge omgås voksne kriminelle i arresthusene eller at bryde FN's Børnekonvention? Reelt er der kun de to muligheder, når unge mellem 15 og 17 år varetægtsfængsles, mens politiet efterforsker deres lovovertrædelse. Ifølge børnekonventionen må børn og unge ikke sidde i fængsel sammen med voksne. Derfor skal de i stedet anbringes på en såkaldt sikret institution, men dem er der alt for få af i Danmark. Så de unge kan ikke flyttes fra arresthusene. Her holdes de væk fra de andre indsatte for ikke at komme i karambolage med konventionen, Problemet har været kendt i årevis, men den store stigning i antallet af varetægtsfængslede børn og unge, understreger mangelen på sikrede institutionspladser. Kriminalforsorgen, der driver landets fængsler og arresthuse, har klare regler for, hvordan unge under 18 år skal behandles i fængsler og arresthuse. Det forklarer pressekonsulent Lars Erik Siegumfeldt. - De unge må ikke spise sammen med de voksne. De må ikke bruge fællesarealer som værksted, tv-stue og billardrum, og de må ikke komme på gårdtur sammen med voksne indsatte, siger han. Derved er den unge i realiteten isoleret. Problemet med de isolerede unge er størst i randområderne, hvor hvert arresthus sjældent har to unge siddende ad gangen. Så går det nemmere at skaffe de unge passende selskab på Sjælland, hvor Vestre Fængsel også fungerer som arresthus for København. Til eksempel sad der i går 23 unge varetægtsfængslede i Vestre Fængsel. - Vi får dem fra alle de små arresthuse på Sjælland, så vi undgår, at unge sidder isoleret. Men vi vil nødig sige, at vi har en decideret ungeafdeling, for de hører ikke hjemme i et arresthus, siger fængselsdirektør Peter Vesterheden. Det er regionerne, der har ansvar for, at der er nok sikrede institutionspladser til de 15-17 årige. I et notat fra Danske Regioner fra juni 2008 anbefales det, at der med det samme oprettes i alt 15 pladser. Heraf skal de otte ligge i Nordjylland i form af en ny, permanent institution.