Frit valg på madområdet

Embedsmænd anbefaler både kold og varm mad til de ældre

NYHJØRRING:Frit valgordningen ser ud til at blive ført helt ud i livet på madområdet. I den fase 2-rapport om ældreområdet i Ny Hjørring Kommune, som en gruppe embedsmænd har udarbejdet, lyder anbefalingen, at de ældre kan vælge mellem vakuumpakket kølemad, som det er tilfældet i Hirtshals Kommune i dag, eller varm mad som de ældre i Sindal, Løkken-Vrå og Hjørring Kommune har været vant til. Produktionsomkostningerne vil stort set være den samme, men levering af varmt mad vil betyde daglig kørsel, mens den vakuumpakkede mad bliver leveret en gang om ugen. Dermed vil det efter al sandsynlig blive dyrere at modtage et varmt måltid, fordi leveringsomkostningerne er højere, for det kommunale tilskud skal være det samme uanset leveringsform. Kapacitet Kommunerne har tilsammen den fornødne kapacitet til at dække behovet i den nye kommune, hvis man bibeholder de nuværende produktionsformer med en kombination af varmholdt mad og kølevakuumproduktion. Det skyldes, at man ikke har udnyttet produktionskapaciteten i centralkøkkenerne i Hirtshals og Hjørring. Problemet kommer først, hvis der er mange ældre, som vælger at skifte fra varmt mad til kølemad eller omvendt. Embedsmændene forudser til gengæld problemer, hvis politikerne beslutter sig for, at der kun skal udbydes enten varmt mad eller kølevakuummad, for det vil kærve større anlægsinvesteringer, som umuligt kan være på plads inden 1. januar. I dag er der to kommunale produktionskøkkener i Løkken-Vrå Kommune, som producerer varmt mad til beboerne på ældrecentrene samt hjemmeboende pensionister. I Sindal er der ligeledes to kommunale produktionskøkkener, der laver varmt mad til beboerne på ældrecentrene. Maden til de hjemmeboende pensionister leveres af Sindal Kro. I Hirtshals sørger Centralkøkkenet for den samlede madproduktion til plejecentre og hjemmeboende pensionister. I Hjørring klarer Centralkøkkenet og produktionskøkkenet på Vesterlund den samlede madproduktion af varmt mad til hjemmeboende pensionister og kølemad til de nyrenoverede ældrecentre med modtage- og afdelingskøkken. I Hirtshals betaler de ældre 42 kr. for deres kolde mad. I Sindal må de ældre af med 46 kr. for deres varme mad, mens borgerne i Hjørring må betale 46,50. Løkken-Vrå topper med en pris på 51 kr.