Lokalpolitik

Frit valg skabte debat i byrådet

HIRTSHALS:I forbindelse med overgangen til "Frit valgs ordning" til personlig pleje og praktisk bistand søgte socialudvalget byrådet om at oprette en 37 timers stilling som visitatorsygeplejerske i forbindelse med ordningens gennemførelse. Begrundelsen var, at der i vejledningen om ordningen slås fast, at kommunen skal adskille myndighedsfunktionen fra leverandøropgaverne for bl.a. at skabe større gennemsigtighed om borgernes rettigheder såvel som de vedtagne poltiske prioriteringer. Den skal endvidere skabe klarhed omkring ansvarsfordelingen mellem myndighed og leverandør. Desuden skal en sådan adskillelse tydeliggøre sammenhængen mellem serviceniveau, afsatte ressourcer og de reelle afgørelser. Oprettelsen af stillingen fik Per Harfeldt (V) op af stolen. - Det ser ud som om der skal være fuld kapacitet fra dag ét. At det for udvalget er vigtigt, at det kommer til at koste noget. Men visitation er ikke noget nyt. Der er hele tiden blevet visiteret. Hvorfor skal der oprettes en hel ny stilling, spurgte venstremanden. Han blev sekunderet af partifællen Jørgen Jensen, der mente at det så ud som en opnormering. - Vi går fra decentral visitering til central visitering. Hver gang der skal ændres fremover skal der foretages en revisitering. Den slags kunne man førhen ofte klare på gangen ovre på Lynggården, forklarede socialudvalgsformand Arne Jensen (Borgerlisten). Socialudvalgsmedlem Henrik Guldsø Nielsen (DF) bakkede op og konstaterede, at der ved "frit valgs ordningen" automatisk vil komme mere fokus på myndighedsfunktionen. - Ja, opnormeringer er bestemt ikke vores store interesse. Men jeg har tillid til, at socialudvalget følger udviklingen nøje, sagde borgmesteren, og så fik socialudvalget bevilget sin stilling. Socialudvalget havde selv fundet en finansieringsmulighed ved at tære på konstaterede besparelser på døgnanbringelser.