Frit valgsordning koster dyrt

Frit valg af tandlæge efter nytår

FREDERIKSHAVN:453.000 kroner. Så meget kommer det til at koste, hvis fem procent af kommunens børn og unge vælger en privatpraktiserende tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje. Fra nytår skal kommunerne tilbyde et alternativ til den kommunale tandplejeordning. Der følger ikke penge med fra staten, Kommunerne skal give 65 procent i tilskud til børn og unge, der vælger den privatpraktiserende tandlæge. - Vi kan ikke tilsvarende skære ned på det kommunale beredskab, så det betyder en reel merudgift, siger formanden for B&U-udvalget, Paul Rode Andersen (SF). Han mener, at pengene er givet dårligt ud. - Det er bagsiden af regeringens privatiseringsbølge. Nogen har en misforstået opfattelse af, at privatisering betyder mere effektivitet og højere kvalitet, men i dette tilfælde bliver der blot tale om en betydelig merudgift for kommunerne.