Brønderslev

Fritids-lives rammes

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes økonomiudvalg går ind for, at udmøntningen af besparelser på 230.000 kr. på Brønderslev Ordningen sker i forhold til medlemstallet i de tre samvirker. Det er Idrætssamvirket, Spejdersamvirket samt Idésamvirket, der er tale om. De enkelte samvirker skal selv beslutte, hvordan besparelsen skal udmøntes. Idrætssamvirket bidrager med 205.430 kr, Spejdersamvirket med 16.390 kr og Idésamvirket med 8180 kr. Der er tale om 39,85 kr. pr. medlem. Idrætssamvirket har 5155 medlemmer, Spejdersamvirket 411 medlemmer og Idésamvirket 205 medlemmer. Byrådet skal drøfte sagen onsdag.