Fritids- og kulturudvalg ønsker millioner til Park Vendia

Umiddelbart bliver kun Musikskolen "offer" for budgetbesparelser

Kulturpolitik 28. september 2002 08:00

HJØRRING: Står det til et enigt fritids- og kulturudvalg, så skal der spares lidt hist - og lægges en overordentlig stor sum penge til pist. Udvalget drøftede nemlig forleden budget 2003-2006 som en opfølger af budgetseminaret sidst i august, og her blev investeringsønskerne for anlæg i det kommende budget igen vendt og drejet, idet udvalget klarlagde en prioriteringsliste til økonomiudvalget. - Jeg må sige, at det egentlig har været ret beskedent med ændringer på vores udvalgsområde. Den største ændring næste år for vores budget bliver, at vi indtil videre venter med at frigive de to mio. kr. til en renovering af musikskolens lokaler ved Vendsyssel Historiske Museum, og umiddelbart håber og prøver på at finde en anden løsning, eventuelt at udnytte lokalerne i kulturhuset bedre. Men i det store hele håber og tror vi på en løsning, siger formand for fritids- og kulturudvalget, Ove Jacobsen (V). Til gengæld vil udvalget meget gerne have den helt store tegnebog frem, når snakken falder på det kommende Park Vendia: - Vores forslag er, at der virkelig skal sættes idrætsmillioner af. Vi har derfor oplyst økonomiudvalget, at vi fra og med år 2004 ønsker at sætte 15 mio. kr. af årligt, så der afsættes penge i 2004, 2005 og 2006, altså i alt 45 mio. kr. til Park Vendia, herunder en langt bedre udbygning af svømmefaciliteterne i Hjørring, siger Ove Jacobsen. Forslagene til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet var ellers, at der f.eks. kunne spares penge ved at omlægge bibliotekets åbningstid, at man kunne overdrage driften af stadion til en idrætsforening, eller man helt skulle lukke biblioteket i Tårs. Samtidig var det også på tale, at man skulle beskære tilskuddene kraftigt til aftenskoler og oplysningsforbund, men indtil videre er besparelsen fundet ved at udskyde eller helt forkaste renoveringen af musikskolen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...