Fritidsfisker for en dag

Over 50 børn fik i slutningen af ferien smag for fjordens fristelser på Malle Strand.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Simon Larsen (12) fra Hundborg og Kevin Nielsen (5) fra Sjørring undersøger, hvad der er kommet i nettet.

- Her er en baby-reje!, udbryder tiårige Claus Bruun Sekkelund, der sidder ganske stille på strandbredden og piller sin fangst ud af nettet. Claus er fra Snedsted og en af de 52 børn fra hele kommunen, der i maj meldte sig til Thylands Fritidsfiskerforenings tilbud om at blive fritidsfisker for en dag ved Limfjorden – en af Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter. Denne sidste lørdag i ferien er der derfor ganske livligt på Malle Strand. Der fanges krabber, rejer, søstjerner og småfisk. Ved et bord kan børnene lære at partere en fisk og ved et bål steges og koges den lækre spise. Børnene sejles på skift ud for at se til åleruserne, som de også kan studere princippet i inde på land. - Vi vil give børn smagen for at komme ud og opleve livet omkring fjorden. Når vi lever her, skal de trænes op til det, siger Karsten Willemann, der er formand for Thylands Fritidsfiskerforening. To af deltagerne er tvillingeparret Louise og Daniel Frost fra Thisted, der wader rundt i fjorden ved hver sit fangstredskab. - Det er sjovt at være her. Da vi skulle ud at sejle, var der nogen fra en af de andre både, der kastede en krabbe over til os, fortæller Louise, ni år. Daniel har fanget en vandmand og synes, det er sjovt at fange krabber. Og fisken fra bålet smagte godt. Børnenes kan få en snak om deres fjordfangst hos Søren Kiel Andersen, der desværre også kan fortælle, at det ikke er tilfældigt, at der sjældent er ål er i ruserne – og at han i spanden kun har én reje med rogn. De mange brunalger i strandkanten er et tegn på det iltsvind, der fulgte efter den våde vinter og den deraf følgende ekstra udvaskning af kvælstof til Limfjorden - Den varme juni var lige ved at få fjorden til at kollapse, men heldigvis har vi haft en fantastisk sommer, siger han med henvisning til den kølige juli måned.