EMNER

Fritidsfiskerflåde ville være et godt aktiv

Svært år for foreningen bag driften af Stenbjerg Landingsplads STENBJERG: Stenbjerg ønsker en fritidsfiskerflåde, som vil være et godt aktiv på stranden. Det sagde formanden for Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Tommy Nissen, Agger, på generalforsamlingen på Stenbjerg Kro. Han betegnede 2006 som et nogenlunde år for foreningen, men der er forandringer på vej. Kiosken er lukket og under omdannelse til museum. Økonomisk har foreningen haft et svært år, ”for vi tjener ikke de penge, vi burde på Stenbjergdagen, men vi er godt klar over, hvor faldgruberne er”, sagde Tommy Nissen og orienterede om forarbejdet til Stenbjergdagen 2007, som han ser hen til med optimisme, idet alle nye tiltag vil blive trimmet og omkostningerne reduceret. Fiskebordet er stadig en god idé, men gradvis dyrere at lave. Lejen for husene ved havet har fået en rimelig regulering, men de er stadig meget billige. Desværre har foreningen igen i 2006 været hjemsøgt af tyveri og alvorligt hærværk. Tyveri af et antal motorer og andet grej er også en ”ulykke” for den, der mister. Arrangementer på landingspladsen af andre foreninger fra byen har til tider givet lidt ”støj på linjen”, og der bør udarbejdes nogle retningslinjer for sådanne arrangementer. Tommy Nissen erindrede i den forbindelse om, at andre foreninger ikke har de samme rettigheder som Fiskeriforeningen, som er indskrevet i landingspladsens vedtægter. Derfor skal andre foreningers aktiviteter afstemmes med bevarelsesforeningen og fiskeriforeningen. Strandvandringen var en aktivitet, som blev overdraget til Stenbjerg Fritidsklub, men den måtte også melde hus forbi, da den ikke magtede opgaven med at skaffe de fornødne frivillige. Tommy Nissen erklærede sig overbevist om, at Nationalpark Thy vil komme og så gerne ”brugergruppemodellen” som den fremtidige form for drift af landingspladsen, da alle så har chancen for at blive hørt og det levende miljø fortsætte, men han efterlyste til sidst en større opbakning til arbejdet i foreningen.AS