Børnepasning

Fritidshjem bliver til børnehaver

Venstres flertal i Børne- Kulturudvalget ønsker nu at nedlægge kommunens to fritidshjem og dermed gøre plads til 50-60 flere børn i de tillstødende børnehaver. Samtidig skal fritids-børnene flyttes i SFO'er, der står til at blive kraftigt udvidet. Karensmindeskolens SFO Søhulen står således til at skulle rumme op til 160 børn fra næste skolestart i august 2003. Venstre vil her afsætte midler til udvidelser, udflytning eller andre ideer, der kan skaffe plads til børnene, ligesom de øgede indtægter fra forældrebetalingen ved overflytningen skal bruges til at støtte SFO'erne. Et mindretal bestående af Socialdemokraterne og Det Radikal Venstre erklærede sig højst uenige. De ser opførelsen af en ny børnehave som langt den bedste løsning.