EMNER

Fritidsklub er på vej

Forældrekreds forventer at åbne klub i oktober

HALVRIMMEN:Den gruppe af forældre, som har søgt og fået bevilget 50.000 kr. af kulturudvalget til at etablere en fritidsklub for børn fra 5. kl. og til 18 år, indkalder til møde straks efter sommerferien for at få nedsat en bestyrelse, som skal forestå driften. Gitte Jensen, som er tovholder bag projektet, fortæller, at forældrekredsen satser på at låne nogle af skolens lokaler til klubben, og at den fremtidige bestyrelse gerne vil have et tæt samarbejde med skolen. Oprindelig havde Halvrimmen Skole søgt penge til at oprette en fritidsklub i ungdomsskoleregi, men kulturudvalget foretrak det private initiativ, selv om forældregruppen støttede skolens ansøgning. - Der er et behov for tilbud til børnene, og vi vil gerne give dem muligheden. Behovet er aldrig så stort her om sommeren, men om vinteren er der kun hallen, og det er ikke nok, siger Gitte Jensen. Planen er, at klubben skal have åben tirsdag og onsdag fra 14-17 og eventuelt en gang imellem om aftenen i vinterhalvåret. Børnene og de unge får stor indflydelse på, hvilke aktiviteter, der skal tilbydes. - Vi er meget åbne over for, hvad de unge har lyst til. Klubben skal være på deres præmisser - selvfølgelig inden for visse rammer, understreger Gitte Jensen. Hun regner med, at den fremtidige bestyrelse snarest muligt efter sin konstituering vil indkalde til et åbent møde på skolen, hvor forældre, børn og unge kan give deres besyv med om klubbens indhold. Og går det som planlagt, åbner klubben i oktober og frem til slutningen af marts. Forældrekredsen har allerede en person i kikkerten til at varetage jobbet som klubleder. Gitte Jensen vil endnu ikke løfte sløret for, hvem det er, men vil dog gerne røbe, at personen arbejder inden for børn- og ungeområdet.