Lokalpolitik

Fritidsklub og valgkamp

FRITIDSKLUB:Børne- og kulturudvalgets formand, Karsten Hemmingsen, forsøger i Nordjyske 16. april at bibringe læserne den opfattelse, at socialdemokraterne ikke hidtil har ønsket at medvirke til oprettelse af en fritidsklub og glæder sig over, at der nu er nye signaler fra partiet!! Enhver som har fulgt bare lidt med, vil vide, at netop oprettelsen af en fritidsklub i Børne- og Ungdomsgården har endda meget høj prioritet hos den socialdemokratiske byrådsgruppe. Det ved Karsten Hemmingsen selvfølgelig udmærket, og hvis han skulle have glemt det, kan han blandt andet læse det i vort valgprogram eller i vort høringssvar angående Ungdommens Hus. Årsagen til Karstens mærkværdige bemærkning er nok snarere, at valget nærmer sig, og jeg har da fuld forståelse for, at han desperat forsøger at lægge et røgslør ud over, at der reelt intet er sket i de snart fire år Venstre har haft flertallet! "En fritidsklub er nok det eneste i Venstres valgoplæg, som vi endnu ikke har nået at gennemføre" siger Karsten. Det eneste tema jeg husker Venstre focuserede på i valgkampen var løftet om at bevare Kappelborgskolen. Der var ikke nedgang i børnetallet, og Venstre ville bevare skolen, lovede man. Nu sidder den gode formand så begravet i protester over planerne om at lukke vuggestuen, som der angiveligt ikke er børn til! Man ved snart ikke om man skal grine eller græde.