Gistrup

fritidslandmanden

46 år gammel, født i Jerup. Gift med Randi har to sønner, Søren og Mads. Student fra Frederikshavn 1975. Cand. oecon fra Aalborg Universitet i 1980. Ansat på universitetet 1979-1984. Folketingsmedlem for SF 1984-2001. Formand for SF's gruppe fra 1997 -2001. Fritidslandmand i Gistrup siden 1994. Amtsmiljødirektør fra 1. oktober 2001.