Lokalpolitik

Fritidsområdet skal kulegraves

FRITIDSLIV:Kommentar på baggrund af Egon Jensens indlæg i NORDJYSKE Stiftstidende 26. september Der er ikke tale om en syltekrukke, når byrådet ønsker at der udarbejdes en masterplan for det såkaldte fritids- og kulturbælte. Området, såvel fritidsområdet, som det geografiske område der er omfattet af fritids- og kulturbæltet, er så væsentlige og berører så mange interesser, at der naturligt må laves en helhedsplan for området - det er der for så vidt heller ikke noget nyt i. I forbindelse med kommunalvalget, hvor fritids- og kulturbæltet blev debatteret, var der et klart budskab fra politikerne. Tankerne var spændende og så store og vidtrækkende at de burde indgå i kommuneplandebatten. Mange eksisterende anlæg og funktioner vil blive påvirket af planerne og derfor må det være på sin plads, at en bredere del af befolkningen får mulighed for at kommentere hvad der skal foregå i området. Hvad skal der ske med markedspladsen, det gamle stadion osv.? Initiativtagerne bag projekterne, som startede med et fælles projekt er blevet bakket op, og der blev bevilget støtte til at få konkretiseret tankerne. Dette projekt blev skrinlagt, og efterfølgende arbejdes der nu med to konkurrerende forslag, hver med deres fokusområde. Set i det lys er det måske godt nok, at byråddet ikke har lagt sig fast på den ene eller anden model. Ofte hører man kritik af at byråddene ikke lytter til borgerne, skal det nu også være forkert hvis byrådet ønsker at høre borgerne om hvordan de mener, at kommunen skal udvikle sig? Vi mener rent faktisk, fra Socialdemokratiets side, at alle søjler i kommuneplanen er noget der skal arbejdes for at realisere, vi har også givet udtryk for, at vi er klar over at visioner og ambitioner koster, men kommunen og byrådet kan ikke alene realisere alle visionerne, hverken i praksis eller økonomisk. Vi er parate til, at arbejde aktivt for, at Brønderslev bliver Vendsyssels bedste bopælskommune og det kræver tiltag - også på fritidsområdet, men vi vil også inddrage borgerne i hvordan vi bedst udvikler vores kommune. Når det er sket er vi parate til at træffe afgørelserne.