EMNER

Fritidstilbud stiger til fuld takst

Særordning for DUI-huset ophører til sommer

ØSTBYEN:Fra 1. august må forældre til 10-14 årige i det kommunale fritidstilbud i DUI-huset på Østre Alle til at betale godt og vel dobbelt så meget. Og næste sommer sker der yderligere en fordobling. DUI-huset er det lokale kommunale fritidstilbud, når børnene efter tredje klasse forlader DUS-ordningen. Hidtil har det kun kostet 75 kroner om måneden at have et barn i fritidsordningen på Østre Alle, og det er uhørt billigt sammenlignet med alle andre kommunale tilbud til den aldersklasse. De øvrige DUS 2-ordninger, som de kaldes, koster godt 400 kroner om måneden. Men nu bliver betalingen i DUI-huset hævet i to omgange, så den til sidst bliver helt på linje med, hvad det koster at have et barn i de øvrige DUS 2'ere. Fra 1. august bliver prisen 200 kroner om måneden, og fra august 2004 stiger betalingen til de godt 400 kroner eller hvad den nu må være på det tidspunkt i de øvrige kommunale fritidstilbud. Egentlig havde skole- og kulturforvaltningen lagt op til, at forældrene allerede fra 1. januar 2004 skulle betale den fulde pris. Men flertallet i skole- og kulturudvalget mente, at det ville blive for brat en stigning inden for så kort et tidsrum. Grunden til, at forældre med børn i DUI-huset hidtil er sluppet så billigt, er at stedet udfører flere funktioner for kommunen og derfor har modtaget tilskud fra forskellige forvaltninger. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) er tilfreds med, at der nu bliver ensartede priser i samtlige DUS 2-ordninger. - Samtidig opnår vi en større gennemsigtighed med hensyn til, hvad kommunen egentlig får for sine penge i DUI-huset, konstaterer han. For Aalborg Kommune betyder prisstigningen en årlig ekstraindtægt - eller besparelse, om man vil - på cirka 150.000 kroner årligt.