Fritidsværksted for skoleelever

Et nyt tilbud fra fritids- og kulturkonsulentIngerAarup-Kristensen

BRØNDERSLEV:Efter juleferien får Brønderslev Kommunes børn et nyt fritidstilbud kaldet Fritidsværkstedet. Børnene kan her afprøve forskellige aktiviteter, inden de bestemmer sig endeligt for at melde sig ind i en forening. I første omgang kan man tilmelde sig et værksted på Skolegades Skole, hvor der vil være aktiviteter tyve tirsdage i perioden fra 6. januar til 8. juni. Der er fem forskellige aktiviteter på programmet og de hører sammen i en samlet pakke- det er altså ikke muligt at tilmelde sig de enkelte ting særskilt. Det er i første omgang muligt at deltage i håndbold, rytme og trommespil, dans, tennis og fodbold. Hver ting afprøves i fire uger. Selv om aktiviteterne foregår på Skolegades Skole, må børn fra andre skoler gerne deltage. - Hvis forårets værksted bliver en succes, er det tanken at fortsætte efter ferien med nye aktiviteter på Skolegades Skole og også at etablere lignende tilbud på kommunens andre skoler med deltagelse af flere forskellige foreninger, fortæller fritids- og kulturkonsulent Inter Aarup-Kristensen fra Brønderslev Kommune. Gymnastikforeningen, sportsdanserforeningen, folkedanserne, FDF-kredsen og BI-Håndbold har allerede tilkendegivet, at de gerne vil tilbyde værkstedsaktiviteter efter skoleferien, men der er stadig plads til flere foreninger, der vil give tilbud til børn. For at kunne deltage i Fritidsværkstedet, som starter 6. januar, skal man tilmeldes senest onsdag 17. december på Brønderslev Børnebibliotek. Her vil kommunens Fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen eller ansatte på biblioteket tage imod tilmeldinger. Det koster 250 kr. pr. barn at deltage og beløbet skal betales ved tilmeldingen. Alle interesserede kan læse mere om de enkelte tilbud i en folder, som børnene får med hjem fra skolen. Fritidsværkstedet er for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse.