Fritter tænker sommer

Nye børn skal have bedre voksenkontakt efter ferien

AABYBRO:Selv om skolerne kun er kommet til vinterferie, går Fritterklubben Hullet på Kirkevej i Aabybro allerede i sommerferietanker. - Vi er så langt henne, at vi allerede nu kan sige, at vi som noget nyt vil tilbyde sommerskole i skolernes sommerferie. Det bliver sjovt, fortæller pædagog Pia Ottesen, Hullet. Fritidsklubben plejer ellers at følge skolerne, når det gælder ferier og skæve fridage. Sommerskolen bliver et tilbud til alle børn i Aabybro Kommune fra 2. til 7. klasse - også selv om de ikke er medlem af fritterklubben. Der er plads til to hold, hver med 40 børn. - Det bliver i uge 26 fordelt med en sommerskole mandag-tirsdag og igen onsdag-torsdag. Det koster 100 kr. pr. overnatning og det dækker simpelt hen alt. Vi skal sove i telte og lave bål og have en masse konkurrencer og det begynder om formiddagen og slutter hen på eftermiddagen den følgende dag, fortæller hun. Men fritterklubben har andre initaitiver. - Efter sommerferien vil vi lave en ny indkøring her i klubben. Børnene deles op i grupper, så de følger nogle vokseninitiativer i nogle dage ud fra deres interesser. Det bliver nogle skal-grupper, siger souschef Tina Nyborg Nielsen. Målet er dels at lette børnenes overgang til klubben, hvor de kan komme og gå, som de har lyst til. Dels at give dem mulighed for en tæt voksenkontakt sammen med kammerater, de måske lige skal lære at kende. Fritidsklubben ligger nær kirken i Aabybro på et arel med masser af udenomsplads og dermed mange muligheder for udendørs tummel uanset årstiden. - Det er et kanonsted lige midt i byen og vi i forældrerådet vil gerne være med til at gøre det til et endnu bedre sted at være for børnene, siger formanden for forældrerådet, Thomas Rubæk, Aabybro. Fritidsklubben er for børn fra 3. til og med 7. klasse, men de fleste kommer fra tredje, fortæller lederen, Ole Hansen. Der er størst interesse for at bruge klubben i skoleårets første måneder. De omkring 70, der begyndte efter sommerferien, er svundet til 40-50 faste brugere og sådan er det altid.. - Efter jul kommer der aldrig så mange, så derfor har vi indført en klippekordordning. Det betyder, at de børn, der kun har lyst til at komme her engang imellem, kan nøjes med at betale for de gange, de er her, siger han. Klubben har tre tdr. land, noget af det ifølge lederen i landzone. Arealet bruges bl.a. til dyr. Børne kan muntre sig med to heste, der i øjeblikket er på vinterophold på Gjøl, og kaniner.