EMNER

Fritvalgs-ordning på Læsø

Ældre og andre på Læsø, der har brug for personlig og praktisk hjælp, får nu større valgfrihed

LÆSØ:Det er lovbestemt, at der skal være en fritvalgsordning i Læsø Kommune, som betyder, at godkendte firmaer kan yde praktisk og personlig hjælp på lige fod med kommunen selv. Nu bliver det også praktisk muligt. De samme visitationsregler gælder for alle firmaer, så når kommunens visitator har visiteret en borger til eksempelvis to timers personlig pleje og to timers praktisk hjælp, er det op til borgeren om denne vil benytte sig af kommunens døgnpleje eller af anden godkendt leverandør, og kommunen betaler for det, som borgeren er visiteret til. For nogle år siden blev det nøje udregnet, hvor meget en times praktisk og personlig hjælp kostede Læsø Kommune, og den pris er fastsat til at være det, som andre godkendte leverandører får betalt for hver time. - Vi yder samme service, men i modsætning til kommunens døgnplejeservice, kan borgeren nu imod egenbetaling bede om at få lavet andre ting end det, de er visiteret til, og vi kan jo alt muligt, - afrime fryseren, lukke af for vandet, gøre rent i sommerhuse, ja næsten alt, siger IPcares indehaver Inger Pedersen. IPcare yder personlig og praktisk hjælp både nat og dag, så Inger Pedersen har allieret sig med sygeplejerske Marianne Dalmark, social- og sundhedshjælper Grethe Nyeng Hansen og social- og sundhedsassistent Rikke Lønsmann Haaber, og de er alle klar til at tage fat på opgaverne.