EMNER

Frivillig indsats

[ Støttegruppen for flygtninge i Klokkeholm består af otte borgere fra Klokkeholm, der arbejder frivilligt. Den blev oprettet da de første flygtninge kom til Klokkeholm for tre år siden. [ Gruppen hører under Dansk Flygtningehjælp, og dens opgave er at støtte flygtningenes integration, fremme kontakten med lokalsamfundet og vise flygtningene noget af den danske kultur. [ Projektet HÅND-I-HÅND er det seneste skud på stammen af projekter, som gruppen har arrangeret. [ Midlerne til projektet er hovedsagelig søgt gennem indenrigsministeriets Landistriktspulje og Leader+. Dronninglund Kommune har dog bidraget med penge fra det sociale koordineringsudvalg til opstartfasen. [ Midlerne går blandt andet til aflønning af en projektansat lærer, der har stor erfaring i at undervise i dansk som andet sprog. [ Skemaet byder ud over sprogundervisning også på motion, hverdagsøkonomi, sundhedslære, madlavning samt kreative værksteder.