EMNER

Frivillige bag psykisk nødhjælp

Kommunalt ansatte kommer bedre gennem grimme oplevelser

To af de frivillige i RITS-beredskabet, det eneste af sin art i Danmark, cand. psych. Tue Isaksen (tv) og anæstesisygeplejerske Knud Bach.
Foto: Claus Søndberg

To af de frivillige i RITS-beredskabet, det eneste af sin art i Danmark, cand. psych. Tue Isaksen (tv) og anæstesisygeplejerske Knud Bach. Foto: Claus Søndberg

Som den eneste kommune i landet har Mariagerfjord oprettet RITS vagten, hvor foreløbigt seks frivillige højt kvalificerede fagpersoner fra Mariagerfjord Beredskab rykker ud med psykisk nødhjælp, når ansatte har været udsat for en uventet og dramatisk oplevelse. Man skal have en uddannelse eller have arbejdet med mennesker i forvejen og have Beredsskabsstyrelsens uddannelse indenfor RITS, der står for rekonstruktion og integration af traumatisk stress, for at kunne blive frivillig. - Det handler om førstehjælp og ikke psykologhjælp, som man eventuelt kan sætte ind med senere, forklarer cand. psych. Tue Isaksen, der er en af de seks RITS-vagter. - RITS-beredskabet hjælper de ansatte rigtig godt, og der er mange eksempler på, at de har kunnet klare sig gennem en krise med kun to-tre samtaler, og at de undgår en sygemelding efter den hurtige og effektive indsats, fortæller kommunens arbejdsmiljøkonsulent Thomas Hou Nielsen. - Vores styrke er, at vi kan være der og snakke med den, der har oplevet noget grimt med det samme. - Vi kan forklare, at det skete ikke skal gemmes men derimod erkendes og bearbejdes, fordi kroppen, der husker bedre end hovedet, også skal være med, tilføjer Knud Bach, anæstesisygeplejerske på Sygehus Himmerland i Hobro og ligesom Tue er tilknyttet RITS gruppen. Som noget nyt fik Rits-vagten midt i december også overdraget demensvagten. Når hjemmeboende demente udstyret med gps går hjemmefra uden for normal arbejdstid, er det Rits-vagterne, der på rekordtid finde de bortgåede og får dem sikkert hjem igen.