EMNER

Frivillige får 107.500 kr.

Alle 18 ansøgere om støtte fra frivillig-pulje blev imødekommet

FJERRITSLEV:Social- og arbejdsmarkedsudvalget var i sit gavmilde hjørne, da der skulle uddeles midler til det frivillige sociale arbejde. En forpligtelse, kommunerne er pålagt efter serviceloven. Af de 164.000 kr., som er afsat på budgettet i år, blev der lagt beslag på de 107.500, mens det resterende beløb uddeles i anden ansøgningsrunde til efteråret. Samtlige 18 ansøgere fik gevinst, nogle dog ikke med helt så store tilskud, som de havde søgt om. Beløbene varierede fra 1.500 til 20.000 kr. Mange af ansøgerne var gengangere fra tidligere år, men der var også et par nye på banen. Blandt andet søgte Dansk Røde Kors om 10.000 kr. til at etablere en besøgstjeneste i Fjerritslev. Det sagde udvalget ja til. - Vi er godt tilfredse med det initiativ. Der er nemlig venteliste til den ene besøgstjeneste, vi har nu, begrunder Per Halsboe-Larsen (S), formand for udvalget. Også "Gå-gruppen" var ny i ansøgerfeltet. Gruppen vil give et tilbud til ældre og svagelige om at få støtte til gåture, for eksempel efter sygdom, og gruppen fik 15.000 kr. - Det er en gruppe af frivillige, som bruger meget af deres fritid på at hjælpe. De fik pengene til at lave et fælles arrangement en gang om året, for eksempel et foredrag, forklarer Per Halsboe-Larsen. Flest penge blev der givet til Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Fjerritslev. Gruppen havde ansøgt om 35.000 kr., men fik 20.000 til driftsudgifterne på lejemålet i Grønnegade samt til en kvindegruppe og en udflugt for børnefamilier. Næstflest kroner, nemlig 15.000, fik sorggrupperne i Brovst og Fjerritslev. Det er et tilbud til børn og unge, som har mistet en nærtstående. Tilbuddet er udvidet til også at omfatte børn med en psykisk syg i familien. Nævnes skal også, at Ældre Sagen fik 10.000 kr. til forskellige aktiviteter i og for medlemskredsen, der var 4.500 til Bruger-Pårørenderådet ved Klim Ældrecenter til en heldagsudflugt for beboerne og endelig 6.000 kr. til Trekroner onsdagsklub. De fleste af de øvrige ansøgere var lokalafdelinger af forskellige interesseorganisationer.